Delve İnto İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Delve İnto İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Delve into (phrasal verb) – in-depth exploration or investigation

Delve into, bir konunun derinlemesine keşfi veya araştırması anlamına gelir.

 1. I want to delve into the mysteries of the universe. (Evrenin sırlarını keşfetmek istiyorum.)
 2. She delved into the history of the ancient civilization. (O, antik medeniyetin tarihine daldı.)
 3. Let’s delve into the details of the project. (Projeye ayrıntılı olarak bakalım.)
 4. He delved into the depths of his mind to come up with a solution. (Çözüm bulmak için kafasının derinliklerine daldı.)
 5. The journalist delved into the corruption scandal. (Gazeteci yolsuzluk skandalına göz attı.)
 6. She delved into her memories to recall that moment. (O anı hatırlamak için anılarına daldı.)
 7. We need to delve into the reasons behind the company’s failure. (Şirketin başarısızlığındaki nedenlere incelemeliyiz.)
 8. The detective delved into the suspects’ pasts to find clues. (Dedektif ipucu bulmak için şüphelilerin geçmişine indi.)
 9. He delved into the archives to find the old documents. (Eski belgeleri bulmak için arşivlere daldı.)
 10. Let’s delve into the philosophical implications of this theory. (Bu teorinin felsefi sonuçlarına bir göz atalım.)
 11. The scholar delved into the manuscript to uncover its secrets. (Akademisyen, sırlarını ortaya çıkarmak için el yazması ile ilgilendi.)
 12. She delved into the book to find the answer. (Cevabı bulmak için kitaba daldı.)
 13. The teacher delved into the students’ essays to give feedback. (Öğretmen geri bildirim vermek için öğrencilerin denemelerine daldı.)
 14. He delved into the music of different cultures to broaden his horizons. (Görüşlerini genişletmek için farklı kültürlerin müziğine daldı.)
 15. Let’s delve into the reasons behind the character’s behavior. (Karakterin davranışının arkasındaki nedenlere bakalım.)
 16. The doctor delved into the patient’s medical history to diagnose the problem. (Doktor, sorunu teşhis etmek için hastanın tıbbi geçmişine baktı.)
 17. She delved into the case law to prepare for the trial. (Dava için hazırlanmak için dava hukukuna göz attı.)
 18. The author delved into the psyche of the protagonist. (Yazar, ana karakterin psikolojisine daldı.)
 19. He delved into the source code to fix the bug. (Hata düzeltmek için kaynak koduna indi.)
 20. Let’s delve into the cultural significance of this artwork. (Bu sanat eserinin kültürel önemine bir göz atalım.)
 1. The scientist delved into the data to find patterns. (Bilim insanı, desenleri bulmak için verilere daldı.)
 2. She delved into the literature to write her thesis. (Tezini yazmak için edebiyata daldı.)
 3. Let’s delve into the implications of this decision. (Bu kararın sonuçlarına bir göz atalım.)
 4. The archaeologist delved into the ancient ruins to uncover history. (Arkeolog, tarihi ortaya çıkarmak için antik kalıntılara daldı.)
 5. He delved into the symbolism of the painting. (Tablonun simgeselliğine daldı.)
 6. Let’s delve into the financial aspects of the business plan. (İş planının mali yönlerine bakalım.)
 7. The psychologist delved into the patient’s childhood to understand their behavior. (Psikolog, davranışlarını anlamak için hastanın çocukluğuna daldı.)
 8. She delved into the legal documents to prepare for the trial. (Dava için hazırlanmak için yasal belgelere daldı.)
 9. Let’s delve into the cultural differences between the two countries. (İki ülke arasındaki kültürel farklara bir göz atalım.)
 10. The historian delved into the archives to find primary sources. (Tarihçi, birincil kaynakları bulmak için arşivlere daldı.)

Önemli Not:

Yukarıdaki cümleler sadece örnek olarak verilmiştir. Kelimenin kullanımı, cümlenin bağlamına ve iletişim amacına göre değişebilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.