Deltoid İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deltoid İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deltoid Nedir?

Deltoid, insan vücudunda omuz bölgesinde yer alan üç kafalı bir kas grubudur. Bu kas grubu, kolun yana doğru kaldırılması, öne ve arkaya doğru hareket ettirilmesi ve döndürülmesi işlemlerini gerçekleştirir.

Örnek cümleler:

 1. The deltoid muscle is responsible for lifting your arm to the side. (Deltoid kası, kolunuzu yana doğru kaldırmaktan sorumludur.)
 2. She has a well-defined deltoid muscle. (Onun belirgin bir deltoid kası var.)
 3. The deltoid muscle is one of the primary muscles used in weightlifting. (Deltoid kası, ağırlık kaldırmada kullanılan ana kaslardan biridir.)
 4. My deltoids are sore from yesterday’s workout. (Deltoidlerim, dünkü antrenmandan dolayı ağrıyor.)
 5. The athlete’s deltoids bulged as he lifted the heavy weights. (Sporcu, ağır ağırlıkları kaldırırken deltoid kasları belirginleşti.)
 6. The injured player’s deltoid muscle required physical therapy. (Yaralı oyuncunun deltoid kası fizik tedavi gerektirdi.)
 7. The deltoid muscle helps you reach for things on high shelves. (Deltoid kası, yüksek raflardaki şeylere uzanmanıza yardımcı olur.)
 8. Bodybuilders often focus on developing their deltoids. (Vücut geliştiriciler genellikle deltoidlerini geliştirmeye odaklanırlar.)
 9. The deltoid muscle can be injured during contact sports. (Deltoid kası, temaslı sporlar sırasında zarar görebilir.)
 10. The patient was instructed to perform deltoid exercises to improve his shoulder mobility. (Hasta, omuz hareketliliğini artırmak için deltoid egzersizleri yapması konusunda talimat verildi.)
 11. The personal trainer recommended doing more exercises to target the deltoids. (Kişisel antrenör, deltoidleri hedef alan daha fazla egzersiz yapılmasını önerdi.)
 12. The athlete’s deltoids bulged through his tight shirt. (Sporcunun deltoid kasları dar gömleğinden çıkmıştı.)
 13. The deltoid muscle can be difficult to stretch properly. (Deltoid kasını doğru bir şekilde germek zor olabilir.)
 14. The patient’s deltoid muscle was severely strained. (Hastanın deltoid kası şiddetli şekilde gerilmişti.)
 15. The weightlifter’s deltoids were visibly larger than the rest of his muscles. (Ağırlık kaldıranın deltoid kasları, diğer kaslarından gözle görülür şekilde daha büyüktü.)
 16. The physical therapist recommended using a foam roller to massage the deltoids. (Fizyoterapist, deltoidleri masaj yapmak için bir köpük rulosu kullanmayı önerdi.)
 17. The athlete felt a sharp pain in his deltoid muscle during the game. (Sporcu, oyun sı

rasında deltoid kasında keskin bir ağrı hissetti.)
18. The bodybuilder flexed his deltoids for the camera. (Vücut geliştirici, kameralar için deltoid kaslarını kasarak gösterdi.)

 1. The physical therapist worked on loosening the patient’s tight deltoids. (Fizyoterapist, hastanın sıkı deltoid kaslarını gevşetmek için çalıştı.)
 2. The doctor recommended applying ice to the patient’s deltoid muscle to reduce swelling. (Doktor, şişmeyi azaltmak için hastanın deltoid kasına buz uygulamasını önerdi.)

Türkçe karşılıklar:

 1. Deltoid kası, kolunuzu yana doğru kaldırmaktan sorumludur.
 2. Onun belirgin bir deltoid kası var.
 3. Deltoid kası, ağırlık kaldırmada kullanılan ana kaslardan biridir.
 4. Deltoidlerim, dünkü antrenmandan dolayı ağrıyor.
 5. Sporcu, ağır ağırlıkları kaldırırken deltoid kasları belirginleşti.
 6. Yaralı oyuncunun deltoid kası fizik tedavi gerektirdi.
 7. Deltoid kası, yüksek raflardaki şeylere uzanmanıza yardımcı olur.
 8. Vücut geliştiriciler genellikle deltoidlerini geliştirmeye odaklanırlar.
 9. Deltoid kası, temaslı sporlar sırasında zarar görebilir.
 10. Hasta, omuz hareketliliğini artırmak için deltoid egzersizleri yapması konusunda talimat verildi.
 11. Kişisel antrenör, deltoidleri hedef alan daha fazla egzersiz yapılmasını önerdi.
 12. Sporcunun deltoid kasları dar gömleğinden çıkmıştı.
 13. Deltoid kasını doğru bir şekilde germek zor olabilir.
 14. Hastanın deltoid kası şiddetli şekilde gerilmişti.
 15. Ağırlık kaldıranın deltoid kasları, diğer kaslarından gözle görülür şekilde daha büyüktü.
 16. Fizyoterapist, deltoidleri masaj yapmak için bir köpük rulosu kullanmayı önerdi.
 17. Sporcu, oyun sırasında deltoid kasında keskin bir ağrı hissetti.
 18. Vücut geliştirici, kameralar için deltoid kaslarını kasarak gösterdi.
 19. Fizyoterapist, hastanın sıkı deltoid kaslarını gevşetmek için çalıştı.
 20. Doktor, şişmeyi azaltmak için hastanın deltoid kasına buz uygulamasını önerdi.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.