Delay İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Delay İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Delay İle İlgili Cümleler

Delay (Gecikme) Türkçe Anlamı: İşlemin planlanan süreden daha sonra gerçekleşmesi veya bir olayın beklenen zamandan sonra gerçekleşmesi durumu.

 1. I missed my flight due to a delay at the airport. (Havalimanındaki gecikme nedeniyle uçağıma yetişemedim.)
 2. The delay in the delivery caused a lot of inconvenience. (Teslimattaki gecikme birçok rahatsızlık yarattı.)
 3. The traffic delay caused me to be late for my appointment. (Trafikteki gecikme randevuma geç kalma nedeni oldu.)
 4. We experienced a delay in production due to the shortage of raw materials. (Hammadde eksikliği nedeniyle üretimde gecikme yaşadık.)
 5. The delay in the construction of the new building was due to the bad weather conditions. (Yeni binanın inşaatındaki gecikme kötü hava koşullarından kaynaklandı.)
 6. The train was delayed by an hour. (Tren bir saat gecikti.)
 7. The delay in the start of the concert disappointed the audience. (Konsertin başlama gecikmesi izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı.)
 8. The delay in the decision-making process caused us to lose the opportunity. (Karar verme sürecindeki gecikme fırsatı kaçırmamıza neden oldu.)
 9. The plane had to make an emergency landing due to a delay in the engine. (Uçak motorundaki gecikme nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.)
 10. The delay in the project caused us to exceed the budget. (Projenin gecikmesi bütçeyi aşmamıza neden oldu.)
 11. The delay in the payment of the invoice caused a cash flow problem. (Fatura ödemesindeki gecikme nakit akışı sorunu yarattı.)
 12. The delay in the shipment resulted in the cancellation of the order. (Sevkiyattaki gecikme siparişin iptal edilmesine neden oldu.)
 13. The delay in the start of the match was due to technical difficulties. (Maçın başlama gecikmesi teknik zorluklardan kaynaklandı.)
 14. The delay in the repair of the equipment caused a loss of productivity. (Ekipmanın tamirindeki gecikme üretkenlik kaybına neden oldu.)
 15. The delay in the response from the customer caused dissatisfaction. (Müşteriden gelen cevapta yaşanan gecikme memnuniyetsizliğe neden oldu.)
 16. The delay in the release of the new product disappointed the customers. (Yeni ürünün piyasaya çıkışındaki gecikme müşterileri hayal kırıklığına uğrattı.)
 17. The delay in the visa application caused us to miss our travel dates. (Vize başvurusundaki gecikme seyahat tarihlerimizi kaçırmamıza neden

oldu.)
18. The delay in the response from the supplier caused a delay in the project. (Tedarikçiden gelen cevapta yaşanan gecikme proje gecikmesine neden oldu.)

 1. The delay in the start of the class caused us to miss the introduction. (Dersin başlama gecikmesi tanıtımı kaçırmamıza neden oldu.)
 2. The delay in the decision-making process caused frustration among the team members. (Karar verme sürecindeki gecikme ekip üyeleri arasında frustrasyona neden oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.