Defray İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Defray İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Defray Nedir?


Defray, bir masrafın bir kısmını veya tamamını ödemek anlamına gelen bir fiildir.

Örnek Cümleler:

 1. I will defray the cost of your flight ticket. (Senin uçak bileti masrafını karşılayacağım.)
 2. The company will defray the expenses of the employees. (Şirket, çalışanların masraflarını karşılayacak.)
 3. The scholarship will defray the cost of tuition. (Burs, okul ücretlerinin masrafını karşılayacak.)
 4. The government will defray the cost of the project. (Hükümet, proje masrafını karşılayacak.)
 5. The fundraiser helped defray the cost of medical treatment. (Bağış toplama etkinliği, tıbbi tedavi masraflarının karşılanmasına yardımcı oldu.)
 6. The organization will defray the cost of the event. (Organizasyon, etkinliğin masrafını karşılayacak.)
 7. The grant will defray the expenses of the research project. (Hibe, araştırma projesinin masraflarını karşılayacak.)
 8. The scholarship will defray the cost of textbooks. (Burs, ders kitaplarının masrafını karşılayacak.)
 9. The company will defray the cost of employee training. (Şirket, çalışan eğitiminin masrafını karşılayacak.)
 10. The fundraiser helped defray the cost of repairing the community center. (Bağış toplama etkinliği, toplum merkezinin tamir masraflarının karşılanmasına yardımcı oldu.)
 11. The university will defray the cost of student housing. (Üniversite, öğrenci konaklama masraflarını karşılayacak.)
 12. The scholarship will defray the cost of study abroad. (Burs, yurt dışı eğitim masraflarını karşılayacak.)
 13. The government will defray the cost of the infrastructure project. (Hükümet, altyapı projesinin masrafını karşılayacak.)
 14. The grant will defray the expenses of the arts program. (Hibe, sanat programının masraflarını karşılayacak.)
 15. The company will defray the cost of a business trip. (Şirket, iş seyahati masrafını karşılayacak.)
 16. The scholarship will defray the cost of a summer internship. (Burs, yaz stajı masraflarını karşılayacak.)
 17. The fundraiser helped defray the cost of a local charity. (Bağış toplama etkinliği, yerel hayır kurumunun masrafını karşılamaya yardımcı oldu.)
 18. The university will defray the cost of a study group’s research project. (Üniversite, bir çalışma grubunun araştırma projesinin masrafını karşılayacak.)
 19. The grant will defray the expenses of a science fair. (Hibe, bilim fuarının masraflarını karşılayacak.)
 20. The scholarship will defray the cost of a student’s laptop. (Burs, bir öğrencinin dizüstü bilgisayar mas

rafını karşılayacak.)

Türkçe Karşılıklar:

 1. Senin uçak bileti masrafını karşılayacağım.
 2. Şirket, çalışanların masraflarını karşılayacak.
 3. Burs, okul ücretlerinin masrafını karşılayacak.
 4. Hükümet, proje masrafını karşılayacak.
 5. Bağış toplama etkinliği, tıbbi tedavi masraflarının karşılanmasına yardımcı oldu.
 6. Organizasyon, etkinliğin masrafını karşılayacak.
 7. Hibe, araştırma projesinin masraflarını karşılayacak.
 8. Burs, ders kitaplarının masrafını karşılayacak.
 9. Şirket, çalışan eğitiminin masrafını karşılayacak.
 10. Bağış toplama etkinliği, toplum merkezinin tamir masraflarının karşılanmasına yardımcı oldu.
 11. Üniversite, öğrenci konaklama masraflarını karşılayacak.
 12. Burs, yurt dışı eğitim masraflarını karşılayacak.
 13. Hükümet, altyapı projesinin masrafını karşılayacak.
 14. Hibe, sanat programının masraflarını karşılayacak.
 15. Şirket, iş seyahati masrafını karşılayacak.
 16. Burs, yaz stajı masraflarını karşılayacak.
 17. Bağış toplama etkinliği, yerel hayır kurumunun masrafını karşılamaya yardımcı oldu.
 18. Üniversite, bir çalışma grubunun araştırma projesinin masrafını karşılayacak.
 19. Hibe, bilim fuarının masraflarını karşılayacak.
 20. Burs, bir öğrencinin dizüstü bilgisayar masrafını karşılayacak.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.