Defective İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Defective İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Defective

Defective, “kusurlu, bozuk, arızalı” anlamlarına gelir.

 1. The defective product was returned to the manufacturer. (Kusurlu ürün üreticiye geri gönderildi.)
 2. The company issued a recall for the defective cars. (Şirket, kusurlu arabalar için geri çağrı ilan etti.)
 3. The defective wiring caused a fire. (Kusurlu kablo bağlantısı yangına sebep oldu.)
 4. The toy was recalled due to a defective part. (Oyuncak, kusurlu bir parça nedeniyle geri çağrıldı.)
 5. The airplane had a defective engine. (Uçakta kusurlu bir motor vardı.)
 6. The manufacturer is responsible for replacing defective parts. (Üretici, kusurlu parçaların değiştirilmesinden sorumludur.)
 7. The defective brake system caused the car accident. (Kusurlu fren sistemi arabaların çarpışmasına neden oldu.)
 8. The seller offered a discount for the defective item. (Satıcı, kusurlu ürün için bir indirim sundu.)
 9. The defective software caused the computer to crash. (Kusurlu yazılım, bilgisayarın çökmesine neden oldu.)
 10. The company apologized for the defective product. (Şirket, kusurlu ürün için özür diledi.)
 11. The factory workers discovered a defective machine. (Fabrika işçileri, kusurlu bir makine keşfettiler.)
 12. The customer returned the defective phone for a replacement. (Müşteri, kusurlu telefonu değiştirmek için geri gönderdi.)
 13. The defective elevator was out of service for repairs. (Kusurlu asansör, tamir için hizmet dışı kaldı.)
 14. The company offered a refund for the defective product. (Şirket, kusurlu ürün için bir geri ödeme teklif etti.)
 15. The defective lightbulb flickered on and off. (Kusurlu ampul açılıp kapanarak titredi.)
 16. The defective tire blew out on the highway. (Kusurlu lastik otoyolda patladı.)
 17. The company investigated the cause of the defective product. (Şirket, kusurlu ürünün nedenini araştırdı.)
 18. The defective alarm system failed to notify the authorities. (Kusurlu alarm sistemi yetkilileri bilgilendiremedi.)
 19. The customer complained about the defective service. (Müşteri, kusurlu hizmetten şikayetçi oldu.)
 20. The manufacturer replaced the defective product free of charge. (Üretici, kusurlu ürünü ücretsiz olarak değiştirdi.)

Usage of “Defective” in Sentences

 1. The company has strict quality control measures to prevent defective products from being shipped to customers. (Şirket, müşterilere gönderilen kusurlu ürünleri önlemek için sıkı kalite kontrol önlemlerine sahiptir.)
 2. The manufacturer was sued for selling defective medical equipment. (Üretici, kusurlu tıbbi ekipman satmakla suçlandı.)
 3. The defective air conditioning system made it unbearable to work in the office. (Kusurlu klima sistemi, ofiste çalışmayı dayanılmaz hale getirdi.)
 4. The customer service representative was helpful in resolving the issue with the defective product. (Müşteri hizmetleri temsilcisi, kusurlu ürünle ilgili sorunu çözmede yardımcı oldu.)
 5. The company promised to compensate customers who experienced problems with the defective product. (Şirket, kusurlu ürünle ilgili sorun yaşayan müşterilere tazminat vermeyi taahhüt etti.)
 6. The defective door lock was fixed by a locksmith. (Kusurlu kapı kilidi, bir çilingir tarafından tamir edildi.)
 7. The product liability lawsuit alleged that the company knowingly sold defective products. (Ürün sorumluluk davası, şirketin bilerek kusurlu ürünler sattığını iddia etti.)
 8. The defective circuit board caused the computer to malfunction. (Kusurlu devre kartı, bilgisayarın arızalanmasına neden oldu.)
 9. The customer demanded a full refund for the defective product. (Müşteri, kusurlu ürün için tam bir geri ödeme talep etti.)
 10. The company had to recall thousands of defective toys. (Şirket, binlerce kusurlu oyuncak geri çağırmak zorunda kaldı.)
 11. The technician identified the defective part and replaced it. (Teknisyen, kusurlu parçayı tanımladı ve değiştirdi.)
 12. The customer received a replacement for the defective product within a few days. (Müşteri, kusurlu ürünün yerine birkaç gün içinde değiştirilmesini aldı.)
 13. The company conducted an investigation to determine the cause of the defective product. (Şirket, kusurlu ürünün nedenini belirlemek için bir araştırma yaptı.)
 14. The defective printer was taken to a repair shop for fixing. (Kusurlu yazıcı, tamir için bir tamirciye götürüldü.)
 15. The company offered a discount to customers who had purchased the defective product. (Şirket, kusurlu ürünü satın alan müşterilere bir indirim teklif etti.)
 16. The defective thermostat caused the temperature to fluctuate wildly. (Kusurlu termostat, sıcaklığın büyük ölçüde dalgalanmasına neden oldu.)
 17. The customer filed a complaint with the Better Business Bureau about the defective product. (Müşteri, kusurlu ürünle ilgili Better Business Bureau’ya

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.