Defeatist İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Defeatist İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Defeatist Nedir?

Defeatist, bir kişinin kolayca pes etme veya başarısızlığı kabul etme eğiliminde olduğunu ifade eden bir sıfattır. Bu kişi, umutsuzluk, güçsüzlük ve yenilgiye inançla davranır ve genellikle zorluklarla başa çıkmakta zorlanır.

Örnek Cümleler:

 1. Jane is such a defeatist; she always thinks she will fail before even trying. (Jane çok pesimist biri; hiç denemeden başarısız olacağını düşünür.)

 2. I can’t stand defeatist people who give up so easily. (Kolayca pes eden yenilgiye inançlı insanlardan hoşlanamam.)

 3. His defeatist attitude is preventing him from achieving his goals. (Yenilgiye inançlı tutumu, hedeflerine ulaşmasını engelliyor.)

 4. Don’t be so defeatist! You can do it if you put your mind to it. (Bu kadar yenilgiye inançlı olma! Eğer zihnini kullanırsan başarabilirsin.)

 5. Her defeatist mentality made it hard for her to find a job. (Yenilgiye inançlı düşünceleri onun iş bulmasını zorlaştırdı.)

 6. The team’s defeatist attitude cost them the game. (Takımın yenilgiye inançlı tutumu, maçı kaybetmelerine neden oldu.)

 7. His defeatist outlook on life is really bringing him down. (Hayatta yenilgiye inançlı bakış açısı gerçekten onu yıpratıyor.)

 8. Being defeatist will get you nowhere in life. (Hayatta yenilgiye inançlı olmak hiçbir yere götürmez.)

 9. I can’t work with someone who has such a defeatist attitude. (Bu kadar yenilgiye inançlı biriyle çalışamam.)

 10. Her defeatist attitude is contagious and is affecting the whole team. (Yenilgiye inançlı tutumu bulaşıcı ve tüm takımı etkiliyor.)

 11. His defeatist mindset is holding him back from reaching his full potential. (Yenilgiye inançlı zihniyeti, tam potansiyeline ulaşmasını engelliyor.)

 12. She needs to stop being so defeatist and start believing in herself. (Bu kadar yenilgiye inançlı olmayı bırakmalı ve kendine inanmaya başlamalı.)

 13. I’m tired of hearing your defeatist talk. It’s time to start thinking positively. (Yenilgiye inançlı konuşmalarını dinlemekten yoruldum. Pozitif düşünmeye başlama zamanı geldi.)

 14. His defeatist behavior is really bringing down the morale of the team. (Yenilgiye inançlı davranışları, takımın moralini gerçekten düşürüyor.)

 15. Don’t let your defeatist thoughts stop you from pursuing your dreams. (Yenilgiye inançlı düşüncelerin hay

allerini gerçekleştirmeni engellemesine izin verme.)

 1. Her defeatist attitude is the reason why she never tries anything new. (Yenilgiye inançlı tutumu, yeni bir şeyler denememesinin nedenidir.)

 2. The company’s defeatist approach to innovation is why they are falling behind their competitors. (Yenilik konusundaki yenilgiye inançlı yaklaşımları, rakiplerinin gerisinde kalmalarının nedenidir.)

 3. His defeatist mentality is making him feel hopeless and helpless. (Yenilgiye inançlı zihniyeti, kendisini ümitsiz ve çaresiz hissetmesine neden oluyor.)

 4. I refuse to listen to your defeatist talk. I know we can find a solution to this problem. (Yenilgiye inançlı konuşmalarını dinlemeyi reddediyorum. Bu soruna bir çözüm bulabileceğimize inanıyorum.)

 5. Her defeatist mindset is stopping her from taking risks and seizing opportunities. (Yenilgiye inançlı zihniyeti, risk almasını ve fırsatları kaçırmasını engelliyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.