Default İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Default İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Default İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Default, varsayılan anlamına gelir. Bir şeyin varsayılan hali veya durumu anlatmak için kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. If you don’t select a language, the default language will be English. (Dil seçmezseniz, varsayılan dil İngilizce olacaktır.)
 2. The default setting for this app is to notify you of any updates. (Bu uygulamanın varsayılan ayarı, size güncelleştirmeler hakkında bildirim göndermektir.)
 3. You can change the default font in the settings menu. (Ayarlar menüsünde varsayılan yazı tipini değiştirebilirsiniz.)
 4. The default behavior for the button is to save your progress. (Düğmenin varsayılan davranışı ilerlemenizi kaydetmektir.)
 5. If you don’t specify a date, the default date is today. (Tarih belirtmezseniz, varsayılan tarih bugündür.)
 6. The default wallpaper on this device is a scenic view. (Bu cihazdaki varsayılan duvar kağıdı manzara görüntüsüdür.)
 7. You can set your homepage to the default Google search page. (Ana sayfanızı varsayılan Google arama sayfasına ayarlayabilirsiniz.)
 8. The default sound for incoming messages is a chime. (Gelen mesajlar için varsayılan ses bir çan sesidir.)
 9. This software comes with a default template for creating presentations. (Bu yazılım, sunum oluşturmak için varsayılan bir şablonla birlikte gelir.)
 10. The default color scheme for the website is blue and white. (Web sitesi için varsayılan renk şeması mavi ve beyazdır.)
 11. If you don’t specify a location, the default location is your current location. (Konum belirtmezseniz, varsayılan konumunuzdur.)
 12. The default setting for the thermostat is 72 degrees Fahrenheit. (Termostatın varsayılan ayarı 72 Fahrenheit derecedir.)
 13. The default language for this software is English, but you can change it in the settings. (Bu yazılımın varsayılan dili İngilizce’dir, ancak ayarlarda değiştirebilirsiniz.)
 14. The default font size for this document is 12 points. (Bu belgenin varsayılan yazı tipi boyutu 12 puandır.)
 15. If you don’t choose a payment method, the default method is credit card. (Ödeme yöntemi seçmezseniz, varsayılan yöntem kredi kartıdır.)
 16. The default video quality on this platform is 720p. (Bu platformdaki varsayılan video kalitesi 720p’dir.)
 17. You can set your email signature to the default one provided by the company. (Şirket tarafından sağlanan varsayılan e-posta imzanızı ayarlayabilirsiniz.)
 18. The default ringtone on this phone is a classic ring. (Bu telefondaki

varsayılan zil sesi klasik bir zildir.)
19. The default view for this file is thumbnail view. (Bu dosya için varsayılan görünüm küçük resim görünümüdür.)

 1. You can reset your device to its default settings if you’re experiencing issues. (Sorunlar yaşıyorsanız, cihazınızı varsayılan ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.