Decry İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Decry İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Decry Nedir?

Decry, bir şeyin veya birinin kötü olduğunu açıkça söylemek veya belirtmek anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. She publicly decried the government’s decision to cut funding for education. (O, hükümetin eğitim için fon kesme kararını açıkça eleştirdi.)
 2. The mayor decry the rise in crime in the city. (Belediye başkanı, şehirdeki suç oranındaki artışı açıkça kınadı.)
 3. The critics decry the movie as a cheap imitation of a better film. (Eleştirmenler, filmin daha iyi bir filmin ucuz bir taklidi olduğunu açıkça belirttiler.)
 4. Many people decry the use of animals in scientific research. (Birçok insan, bilimsel araştırmalarda hayvanların kullanımını açıkça kınamaktadır.)
 5. He decry the lack of diversity in the company’s hiring practices. (O, şirketin işe alım uygulamalarındaki çeşitlilik eksikliğini açıkça eleştirdi.)
 6. The newspaper editorial decry the government’s handling of the pandemic. (Gazete editöryalı, hükümetin pandemiyle ilgili tutumunu açıkça eleştirdi.)
 7. Activists decry the destruction of the rainforest for commercial gain. (Aktivistler, ticari kazanç için yağmur ormanlarının yok edilmesini açıkça kınadılar.)
 8. Many people decry the current state of politics. (Birçok insan, mevcut siyasi durumu açıkça eleştirmektedir.)
 9. She decry the sexism in the workplace. (O, işyerindeki cinsiyetçiliği açıkça kınadı.)
 10. The activist group decry the lack of action on climate change. (Aktivist grup, iklim değişikliği konusunda eylemsizliği açıkça eleştirdi.)
 11. The opposition party decry the government’s new tax plan. (Muhalefet partisi, hükümetin yeni vergi planını açıkça eleştirdi.)
 12. The human rights group decry the use of torture by the government. (İnsan hakları grubu, hükümetin işkence kullanımını açıkça kınadı.)
 13. The musician decry the decline in music education in schools. (Müzisyen, okullardaki müzik eğitiminin azalmasını açıkça eleştirdi.)
 14. Many people decry the use of plastic bags. (Birçok insan, plastik poşet kullanımını açıkça kınamaktadır.)
 15. The civil rights organization decry police brutality. (Sivil haklar örgütü, polis şiddetini açıkça kınamaktadır.)
 16. The environmental group decry the use of fossil fuels. (Çevre örgütü, fosil yakıtların kullanımını açıkça kınamaktadır.)
 17. The health organization decry the tobacco industry’s advertising tactics. (Sağlık örgütü, tütün endüstrisinin reklam taktiklerini açıkça kınamaktadır.)
 18. The film critics decry the lack of diversity in Hollywood. (Film eleştirmenleri, Hollywood’daki çeşitlilik eksikliğini açıkça eleştirmektedir.)
 19. The community leaders decry the lack of affordable housing in the area. (Topluluk liderleri, bölgedeki uygun fiyatlı konut eksikliğini açıkça kınamaktadır.)

Türkçe Karşılıkları:

 1. Eleştirmek
 2. Kınamak
 3. Belirtmek
 4. Kınamaktadır
 5. Eleştirdi
 6. Eleştirdi
 7. Kınamaktadırlar
 8. Eleştirmektedirler
 9. Kınamıştır
 10. Eleştirdi
 11. Eleştirdi
 12. Kınamıştır
 13. Eleştirmek
 14. Eleştirdi
 15. Kınamaktadır
 16. Kınamaktadır
 17. Kınamaktadır
 18. Kınamaktadır
 19. Eleştirmektedirler
 20. Kınamaktadırlar

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.