Decomposition İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Decomposition İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Decomposition Nedir?

Decomposition, bir bütünün parçalara ayrılması işlemidir. Bu işlem genellikle karmaşık bir sistem veya problemi daha küçük ve yönetilebilir parçalara bölerek çözümlemeyi kolaylaştırmak için kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. The process of decomposition can help us understand complex systems better. (Parçalara ayırma işlemi karmaşık sistemleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.)
 2. Scientists use decomposition to study the chemical properties of a substance. (Bir maddeye ait kimyasal özellikleri incelemek için bilim insanları parçalara ayırma işlemini kullanırlar.)
 3. The decomposition of organic matter is an important part of the ecosystem. (Organik maddenin parçalanması ekosistemin önemli bir parçasıdır.)
 4. Decomposition is a key step in the process of recycling. (Parçalara ayırma işlemi, geri dönüşüm sürecinde önemli bir adımdır.)
 5. The decomposition of a company’s financial statements can reveal a lot about its financial health. (Bir şirketin finansal tablolarının parçalara ayrılması, finansal sağlığı hakkında birçok bilgi ortaya çıkarabilir.)
 6. The decomposition of a problem into smaller parts can make it easier to solve. (Bir problemi daha küçük parçalara ayırmak çözümlemeyi daha kolay hale getirebilir.)
 7. The decomposition of a musical piece can help us understand its structure better. (Bir müzik eserinin parçalara ayrılması yapısını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.)
 8. The decomposition of a sentence into its constituent parts is a fundamental part of grammar. (Bir cümlenin bileşenlerine ayrılması, dilbilgisinin temel bir parçasıdır.)
 9. The decomposition of a complex project into smaller tasks can make it more manageable. (Karmaşık bir projenin daha küçük görevlere ayrılması, yönetilebilir hale getirebilir.)
 10. The decomposition of a food item in the digestive system is essential for nutrient absorption. (Bir gıda maddesinin sindirim sisteminde parçalanması, besin emilimi için önemlidir.)
 11. The decomposition of a language into its grammar, vocabulary, and pronunciation can aid in language learning. (Bir dilin dilbilgisi, kelime dağarcığı ve telaffuzu şeklinde parçalara ayrılması, dil öğrenimine yardımcı olabilir.)
 12. The decomposition of a painting into its color palette and brushstrokes can reveal a lot about the artist’s technique. (Bir tablonun renk paleti ve fırça darbelerine ayrılması, sanatçının tekniği hakkında birçok şey ortaya çıkarabilir.)
 13. The decomposition of a computer program into its modules can make it easier to maintain and update. (Bir bilgisayar programının modüllere ayrılması, bakımını ve gü

ncellemesini daha kolay hale getirebilir.)
14. The decomposition of a chemical compound into its constituent elements can help us understand its properties. (Bir kimyasal bileşiğin elementlere ayrılması, özelliklerini anlamamıza yardımcı olabilir.)

 1. The decomposition of a book into its chapters and sections can aid in comprehension and analysis. (Bir kitabın bölümlere ve bölümlerin alt bölümlerine ayrılması, anlamayı ve analizi kolaylaştırabilir.)
 2. The decomposition of a video into its frames can aid in video editing and analysis. (Bir videonun karelerine ayrılması, video düzenleme ve analizi için yardımcı olabilir.)
 3. The decomposition of a process into its steps can help identify areas for improvement. (Bir sürecin adımlara ayrılması, iyileştirme alanlarını belirlemede yardımcı olabilir.)
 4. The decomposition of a story into its plot points can aid in storytelling and analysis. (Bir hikayenin olay örgüsüne ayrılması, hikaye anlatımı ve analizi için yardımcı olabilir.)
 5. The decomposition of a design into its individual components can aid in design optimization. (Bir tasarımın bileşenlerine ayrılması, tasarım optimizasyonunda yardımcı olabilir.)
 6. The decomposition of a problem into smaller sub-problems can aid in problem-solving and decision-making. (Bir problemi daha küçük alt problemlere ayırmak, problem çözme ve karar vermede yardımcı olabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.