Declamatory İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Declamatory İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Declamatory Nedir?

Declamatory kelimesi, “kınama, eleştiri veya övgü niteliği taşıyan açık ve güçlü bir tarzda konuşmak veya yazmak” anlamına gelir. Bu kelime, genellikle resmi ya da ciddi konuşmalar için kullanılır.

İşte bazı örnek cümleler:

 1. She made a declamatory statement about the importance of education. (Eğitimin önemi hakkında güçlü bir konuşma yaptı.)
 2. He delivered a declamatory speech on the need for political reform. (Siyasi reform ihtiyacı hakkında güçlü bir konuşma yaptı.)
 3. The politician’s declamatory rhetoric failed to impress the audience. (Politikacının şiirsel konuşmaları izleyicileri etkilemedi.)
 4. The lawyer used a declamatory tone to emphasize the seriousness of the crime. (Avukat, suçun ciddiyetini vurgulamak için güçlü bir ton kullandı.)
 5. The professor’s declamatory style made the lecture more engaging. (Profesörün güçlü üslubu dersi daha ilgi çekici hale getirdi.)
 6. She wrote a declamatory letter to the editor about the issue. (Konu hakkında editöre güçlü bir mektup yazdı.)
 7. The CEO’s declamatory tone made it clear that he was not satisfied with the company’s performance. (CEO’nun güçlü tonu, şirketin performansından memnun olmadığını açıkça ortaya koydu.)
 8. The president’s declamatory address focused on the importance of national unity. (Başkanın güçlü konuşması ulusal birliğin önemine odaklandı.)
 9. The poet’s declamatory voice echoed throughout the auditorium. (Şairin güçlü sesi salonda yankılandı.)
 10. The performer’s declamatory delivery brought the audience to tears. (Sanatçının güçlü sunumu izleyicileri gözyaşlarına boğdu.)
 11. She used declamatory language to criticize the government’s policies. (Hükümetin politikalarını eleştirmek için güçlü bir dil kullandı.)
 12. The preacher’s declamatory sermon inspired his congregation. (Vaizin güçlü vaazı cemaatini ilham verdi.)
 13. The actor’s declamatory performance was the highlight of the play. (Oyuncunun güçlü performansı oyunun en önemli noktasıydı.)
 14. The general’s declamatory orders inspired his troops to victory. (Generalin güçlü emirleri askerlerini zaferle ilham verdi.)
 15. The CEO’s declamatory style made it clear that he was not to be trifled with. (CEO’nun güçlü üslubu, onunla uğraşılmaması gerektiğini açıkça ortaya koydu.)
 16. The student delivered a declamatory presentation on the benefits of exercise. (Öğ

renci, egzersizin faydaları hakkında güçlü bir sunum yaptı.)
17. The politician’s declamatory promises were not backed up by any concrete plans. (Politikacının güçlü vaatleri herhangi bir somut planla desteklenmedi.)

 1. The actor’s declamatory monologue left the audience breathless. (Oyuncunun güçlü monoloğu izleyicileri nefessiz bıraktı.)
 2. The coach’s declamatory pep talk motivated the team to win the game. (Antrenörün güçlü teşvik konuşması takımın maçı kazanmasını sağladı.)
 3. The writer’s declamatory style was criticized for being too grandiose and bombastic. (Yazarın güçlü üslubu, çok abartılı ve patetik olarak eleştirildi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.