Declaration İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Declaration İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Declaration

Türkçe anlamı: Bildiri, açıklama, ilan

 1. The Declaration of Independence was signed on July 4, 1776.
  (Temmuz 4, 1776’da Bağımsızlık Bildirgesi imzalandı.)
 2. The company issued a declaration stating that all employees would receive a bonus.
  (Şirket tüm çalışanların bonus alacağını belirten bir açıklama yayınladı.)
 3. The government made a declaration that it would increase taxes.
  (Hükümet vergileri artıracağını açıkladı.)
 4. She made a declaration of love to him in front of everyone.
  (Herkesin önünde ona aşkını ilan etti.)
 5. The Declaration of Human Rights is an important international document.
  (İnsan Hakları Bildirgesi önemli bir uluslararası belgedir.)
 6. He signed a declaration that he had read and understood the terms and conditions.
  (Şartları okuduğunu ve anladığını beyan eden bir imza attı.)
 7. The company’s declaration of bankruptcy came as a shock to everyone.
  (Şirketin iflasını ilan etmesi herkesi şaşırttı.)
 8. She filed a declaration of her income with the tax office.
  (Gelir beyanını vergi dairesine verdi.)
 9. The president’s declaration of war was met with widespread criticism.
  (Cumhurbaşkanının savaş ilanı geniş çaplı eleştirilere neden oldu.)
 10. The Declaration of the Rights of Man was a key document during the French Revolution.
  (İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, Fransız Devrimi sırasında önemli bir belgeydi.)
 11. The company’s declaration that it was going green was met with skepticism by some.
  (Şirketin çevreci olacağına dair açıklaması bazıları tarafından şüpheyle karşılandı.)
 12. He made a solemn declaration that he would never do it again.
  (Bunu bir daha asla yapmayacağına dair ciddi bir beyanda bulundu.)
 13. The declaration of a state of emergency meant that certain rights could be suspended.
  (Olağanüstü hal ilanı, belirli hakların askıya alınabileceği anlamına gelir.)
 14. The couple made a joint declaration of their intention to marry.
  (Çift, evlenme niyetlerine ilişkin ortak bir beyanda bulundular.)
 15. The Declaration of Geneva was adopted by the World Medical Association in 1948.
  (Cenevre Bildirgesi, Dünya Tıp Birliği tarafından 1948’de kabul edildi.)
 16. The politician’s declaration that he was resigning was a surprise to everyone.
  (Siyasetçinin istifa edeceğine dair açıklaması herkes için bir sürpriz oldu.)
 17. The company’s declaration that it was going to invest in renewable energy was well received.
 1. The declaration of a ceasefire was a welcome development in the long-running conflict.
  (Ateşkes ilanı, uzun süredir devam eden çatışmada olumlu bir gelişme olarak karşılandı.)
 2. The athlete signed a declaration stating that he had never used performance-enhancing drugs.
  (Sporcu, performans artırıcı ilaçlar kullanmadığına dair bir beyan imzaladı.)
 3. The Declaration of Principles was a key document in the peace negotiations.
  (İlkeler Bildirisi, barış müzakerelerinde önemli bir belgeydi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.