Debrief İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Debrief İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Debrief (Fiil) – Bir görev, operasyon veya deneyin sonunda yapılan toplantı veya görüşmeyle birlikte bir olayı, durumu veya süreci ayrıntılı olarak analiz etmek, değerlendirmek ve raporlamak.

Örnek Cümleler:

 1. We need to debrief after the mission to see what went wrong. (Görevden sonra neyin yanlış gittiğini görmek için toplantı yapmamız gerekiyor.)
 2. Let’s debrief the situation and come up with a plan. (Durumu ayrıntılı olarak analiz edelim ve bir plan yapalım.)
 3. The team leader scheduled a debriefing session for the project. (Takım lideri proje için bir değerlendirme oturumu planladı.)
 4. We debriefed the new employee to see how they were fitting in. (Yeni çalışanı yerleştirmek için onunla görüştük.)
 5. The coach debriefed the team after the game. (Koç, maçtan sonra takımı değerlendirdi.)
 6. The military commander held a debriefing after the operation. (Askeri komutan operasyondan sonra bir değerlendirme yaptı.)
 7. Let’s debrief the client to get their feedback on the product. (Müşteriyi ürün hakkındaki görüşleri için değerlendirelim.)
 8. The teacher debriefed the class after the exam. (Öğretmen sınavdan sonra sınıfı değerlendirdi.)
 9. The project manager called a debriefing meeting to discuss the project progress. (Proje yöneticisi, proje ilerlemesi hakkında konuşmak için bir değerlendirme toplantısı çağırdı.)
 10. We need to debrief the volunteers to see how we can improve our services. (Gönüllüleri değerlendirmeliyiz ki hizmetlerimizi nasıl iyileştirebileceğimizi görelim.)
 11. After the conference, the organizers debriefed the attendees. (Konferanstan sonra, organizatörler katılımcılarla bir değerlendirme yaptı.)
 12. The police officers debriefed each other after the chase. (Polis memurları kovalamacadan sonra birbirleriyle görüştüler.)
 13. The doctor debriefed the patient’s family about their condition. (Doktor hasta ailesiyle durumlarını görüştü.)
 14. The CEO debriefed the board of directors about the company’s financial status. (CEO, yönetim kuruluna şirketin mali durumu hakkında bilgi verdi.)
 15. Let’s debrief the event to see how we can make it better next time. (Etkinliği değerlendirelim, bir sonraki sefere nasıl daha iyi yapabileceğimizi görelim.)
 16. The flight crew debriefed after a turbulent flight. (Uçuş ekibi, türbülanslı bir uçuştan sonra bir değerlendirme yaptı.)
 17. The project team debriefed the stakeholders to get their input. (Proje ekibi, paydaşlardan girdi
 1. The crisis management team debriefed after handling the emergency situation. (Kriz yönetimi ekibi, acil durumla başa çıktıktan sonra bir değerlendirme yaptı.)
 2. Let’s debrief the sales team to see how we can improve our sales strategy. (Satış ekibini değerlendirelim, satış stratejimizi nasıl iyileştirebileceğimizi görelim.)
 3. The coach debriefed the athlete after the competition. (Koç, yarışmadan sonra sporcuyu değerlendirdi.)

(Türkçe karşılıklar kalın olarak belirtilmiştir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.