Death İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Death İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Death – Ölüm

Death is an inevitable part of life. It refers to the cessation of life and all bodily functions. Here are 20 example sentences using the word “death”:

 1. She passed away peacefully, surrounded by her loved ones. – Sevdikleriyle çevrili olarak huzurlu bir şekilde öldü.
 2. The news of his death was devastating to his family. – Ölüm haberleri ailesi için yıkıcıydı.
 3. The death toll from the earthquake is expected to rise. – Depremden kaynaklı ölüm sayısının artması bekleniyor.
 4. The cause of death was listed as a heart attack. – Ölüm nedeni kalp krizi olarak listelendi.
 5. He faced his own mortality and realized how precious life is. – Kendi ölümlülüğüyle yüzleşti ve hayatın ne kadar değerli olduğunu fark etti.
 6. Death is a natural part of the life cycle. – Ölüm, yaşam döngüsünün doğal bir parçasıdır.
 7. She grieved deeply after the death of her beloved pet. – Sevilen evcil hayvanının ölümü sonrası derin bir yas tuttu.
 8. The soldiers risked their lives and faced the possibility of death. – Askerler hayatlarını riske atarak ve ölüm ihtimaliyle yüzleşerek mücadele ettiler.
 9. The death penalty is a controversial topic in many countries. – Ölüm cezası birçok ülkede tartışmalı bir konudur.
 10. Death is often portrayed as a grim reaper with a scythe. – Ölüm, genellikle bir tırpanla donanmış korkunç bir şekilde tasvir edilir.
 11. She felt a sense of relief after the death of her abusive ex-husband. – Tacizci eski kocasının ölümü sonrası bir rahatlama hissetti.
 12. The death of a loved one can have a profound impact on one’s life. – Sevilen birinin ölümü, bir kişinin hayatı üzerinde derin etkilere sahip olabilir.
 13. The concept of life after death is a subject of much debate. – Ölümden sonra hayat kavramı birçok tartışmanın konusudur.
 14. The driver narrowly escaped death in the car accident. – Sürücü araba kazasından kıl payı ölümden kurtuldu.
 15. The family held a funeral to honor the memory of the deceased. – Aile, ölünün anısını onurlandırmak için cenaze töreni düzenledi.
 16. The death of a child is a heartbreaking tragedy that no parent should have to endure. – Bir çocuğun ölümü, hiçbir ebeveynin katlanması gereken yürek parçalayıcı bir trajedidir.
 17. The old man was at peace with the knowledge that death was near. – Yaşlı adam, ölümün yakın olduğu bilgisiyle barışık bir şekildeydi.
 18. The news of the actor’s death spread quickly through social media. – Oyuncunun ölüm haberleri sosyal medya aracılığıyla

hızla yayıldı.
19. The book explores the different cultural beliefs about death and dying. – Kitap, ölüm ve ölüme ilişkin farklı kültürel inançları keşfediyor.

 1. She faced her fear of death and found a new appreciation for life. – Ölüm korkusuyla yüzleşti ve hayata yeni bir takdirle baktı.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.