Dapple İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dapple İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dapple Nedir?


Dapple kelimesi Türkçe dilinde “benekli, çilli” anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. My horse has a dapple coat. (Benim atımın benekli bir postu var.)
 2. The dappled sunlight filtered through the trees. (Benekli güneş ışığı ağaçların arasından süzüldü.)
 3. She wore a dappled scarf around her neck. (Boynunda çilli bir şal vardı.)
 4. The bird had a dapple pattern on its wings. (Kuşun kanatlarında benekli bir desen vardı.)
 5. The dapple-gray cat sat on the windowsill. (Benekli gri kedi pencere pervazında oturdu.)
 6. The forest floor was covered in dappled shade. (Orman zemini benekli gölgede kaplıydı.)
 7. The painting depicted a dappled landscape. (Tablo benekli bir manzara tasvir ediyordu.)
 8. The fawn had a dapple coat just like its mother. (Geyik yavrusunun annesi gibi benekli bir postu vardı.)
 9. The dappled apples looked especially pretty in the basket. (Benekli elmalar sepet içinde özellikle güzel görünüyordu.)
 10. The dappled butterfly landed on the flower. (Benekli kelebek çiçeğe kondu.)
 11. The dappled shadows created an eerie atmosphere. (Benekli gölgeler ürkütücü bir atmosfer oluşturdu.)
 12. The dapple-gray stallion galloped across the field. (Benekli gri aygır tarlayı koşarak geçti.)
 13. The sunlight played with the dappled waves of the river. (Güneş ışığı nehirdeki benekli dalgalarla oynadı.)
 14. The dappled pony was a child’s dream come true. (Benekli midilli bir çocuğun hayali gerçek oldu.)
 15. The dappled leaves rustled in the breeze. (Benekli yapraklar rüzgarda hışırdadı.)
 16. The dappled deer darted into the woods. (Benekli geyik ormana fırladı.)
 17. The dappled sky was a beautiful sight. (Benekli gökyüzü güzel bir manzara oluşturdu.)
 18. The dappled rocks made a perfect resting spot. (Benekli kayalar mükemmel bir dinlenme noktasıydı.)
 19. The dappled horse was a popular choice for carriage rides. (Benekli at arabaları için popüler bir seçenekti.)
 20. The dappled light made the garden look magical. (Benekli ışık bahçeyi sihirli gösterdi.)

More Example Sentences:

 1. The dappled shade under the tree was a welcome relief from the sun. (Ağacın altındaki benekli gölge, güneşten gelen hoş bir rahatlamaydı.)
 2. The artist used a dapple brush stroke to create texture in the painting. (Sanatçı, resimde doku yaratmak için benekli bir fırça darbesi kullandı.)
 3. The dappled pattern on the fabric added visual interest to the dress. (Kumaşın üzerindeki benekli desen, elbiseye görsel ilgi ekledi.)
 4. The dappled mare grazed in the field, enjoying the fresh grass. (Benekli dişi at, taze çimlerin tadını çıkararak tarlada otlatıldı.)
 5. The dappled lizard blended in with the tree bark. (Benekli kertenkele, ağaç kabuğuyla uyum sağladı.)
 6. The dappled colors of the sunset painted the sky in a beautiful display. (Güneşin batışının benekli renkleri, gökyüzünü güzel bir manzaraya dönüştürdü.)
 7. The dappled trout swam gracefully in the clear stream. (Benekli alabalık, berrak dere içinde zarifçe yüzdü.)
 8. The dappled grey clouds signaled an approaching storm. (Benekli gri bulutlar yaklaşan bir fırtına işaretiydi.)
 9. The dappled effect of the wallpaper gave the room a cozy feel. (Duvar kağıdının benekli etkisi, odaya sıcak bir his verdi.)
 10. The dappled plumage of the bird caught my attention. (Kuşun benekli tüyleri ilgimi çekti.)
 11. The dappled spots on the snake’s skin were a warning of its poisonous nature. (Yılanın derisindeki benekli lekeler, zehirli doğasının bir uyarısıydı.)
 12. The dappled petals of the flower were delicate and beautiful. (Çiçeğin benekli yaprakları zarif ve güzeldi.)
 13. The dappled color of the cat’s fur made it stand out from the rest. (Kedinin tüylerinin benekli rengi, diğerlerinden öne çıktı.)
 14. The dappled shade of the park was a perfect place for a picnic. (Parkın benekli gölgesi piknik yapmak için mükemmel bir yerdi.)
 15. The dappled fur of the dog made it look like it was wearing a coat. (Köpeğin benekli tüyleri, sanki bir ceket giyiyormuş gibi görünmesine neden oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.