Dangerous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dangerous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dangerous kelimesinin Türkçe anlamı:

Dangerous, “tehlikeli” anlamına gelir. Bir şeyin veya durumun, ciddi hasar, zarar veya yaralanma riski taşımasıdır.

Örnek Cümleler:

 1. It’s dangerous to drive while under the influence of alcohol. (Alkollüyken araba kullanmak tehlikelidir.)
 2. The chemicals used in the experiment are very dangerous. (Deneyde kullanılan kimyasallar çok tehlikelidir.)
 3. Walking alone at night can be dangerous in this neighborhood. (Bu mahallede gece yalnız yürümek tehlikeli olabilir.)
 4. Swimming in the ocean can be dangerous due to strong currents. (Denizde yüzmek güçlü akıntılar nedeniyle tehlikeli olabilir.)
 5. Playing with fire is very dangerous and can cause serious injuries. (Ateşle oynamak çok tehlikelidir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.)
 6. It’s dangerous to approach wild animals in their natural habitats. (Yabani hayvanlara doğal yaşam alanlarında yaklaşmak tehlikelidir.)
 7. Not wearing a helmet while riding a bike is dangerous. (Bisiklet sürerken kask takmamak tehlikelidir.)
 8. Driving at high speeds can be very dangerous. (Yüksek hızda araba kullanmak çok tehlikelidir.)
 9. Exposing your skin to too much sun can be dangerous. (Cildinizi çok fazla güneşe maruz bırakmak tehlikeli olabilir.)
 10. Handling firearms without proper training is dangerous. (Uygun eğitim olmadan silah kullanmak tehlikelidir.)
 11. Walking on a tightrope without safety equipment is very dangerous. (Güvenlik ekipmanı olmadan ip üzerinde yürümek çok tehlikelidir.)
 12. It’s dangerous to ignore warning signs and signals. (Uyarı işaretleri ve sinyalleri görmezden gelmek tehlikelidir.)
 13. Using expired medicine can be dangerous. (Son kullanma tarihi geçmiş ilaç kullanmak tehlikeli olabilir.)
 14. Working with heavy machinery can be dangerous if proper safety precautions are not taken. (Doğru güvenlik önlemleri alınmad
 1. Walking on an icy surface without proper shoes is dangerous. (Uygun ayakkabı olmadan buzlu bir yüzeyde yürümek tehlikelidir.)
 2. Leaving a child unattended near a swimming pool is dangerous. (Bir çocuğu yüzme havuzuna yakın denetimsiz bırakmak tehlikelidir.)
 3. Playing with fireworks is dangerous and can cause serious burns. (Havai fişekle oynamak tehlikelidir ve ciddi yanıklara neden olabilir.)
 4. Not wearing a seatbelt while driving is dangerous. (Araba kullanırken emniyet kemeri takmamak tehlikelidir.)
 5. Exceeding the weight limit on an elevator can be dangerous. (Asansördeki ağırlık sınırını aşmak tehlikelidir.)
 6. Leaving food out for too long can be dangerous and lead to food poisoning. (Yiyecekleri çok uzun süre dışarıda bırakmak tehlikeli olabilir ve gıda zehirlenmesine yol açabilir.)

Bu örnek cümlelerde “dangerous” kelimesi, birçok farklı durumda kullanılmaktadır. Özellikle güvenlikle ilgili konularda kullanılan bir kelimedir. Bu durumlarda, “dangerous” kelimesi kullanılarak riskin varlığı vurgulanır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.