Damp İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Damp İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Damp İle İlgili Cümleler

Damp, Türkçe’de “nem” anlamına gelir. Damp kelimesi, bir yüzeyin nemi veya havadaki nem miktarını ifade edebilir.

 1. The damp walls in the basement caused mold to grow. (Nemli duvarlar bodrumda küf oluşmasına sebep oldu.)
 2. After the rain, the ground was damp and muddy. (Yağmurdan sonra, zemin nemli ve çamurluydu.)
 3. I can feel the dampness in the air. (Havada nem hissedebiliyorum.)
 4. The towels were damp after being left in the bathroom overnight. (Havlular banyoda bir gece bırakıldıktan sonra nemliydi.)
 5. The book became damp from being left outside in the rain. (Kitap yağmurda dışarıda bırakıldığı için nemli oldu.)
 6. The room felt damp and musty. (Oda nemli ve küflü hissettirdi.)
 7. The clothes were damp from being left in the washing machine too long. (Kıyafetler çamaşır makinesinde çok uzun süre bırakıldıkları için nemliydi.)
 8. The grass was damp with dew in the early morning. (Çimler sabahın erken saatlerinde çiy ile nemliydi.)
 9. The basement had a damp and unpleasant smell. (Bodrumda nemli ve hoş olmayan bir koku vardı.)
 10. The dampness in the air made it difficult to start a fire. (Havadaki nem ateş yakmayı zorlaştırdı.)
 11. The walls were covered in damp patches. (Duvarlar nemli lekelerle kaplıydı.)
 12. The tent was damp from the morning dew. (Çadır sabah çiyinden nemliydi.)
 13. The damp conditions were perfect for growing mushrooms. (Nemli koşullar mantar yetiştirmek için mükemmeldi.)
 14. The damp soil made it easy to pull weeds from the garden. (Nemli toprak bahçeden yabani otları çekmeyi kolaylaştırdı.)
 15. The cellar was cold and damp. (Kiler soğuk ve nemliydi.)
 16. The damp weather ruined our plans for a picnic. (Nemli hava piknik planlarımızı mahvetti.)
 17. The dampness caused the wallpaper to peel off the walls. (Nem duvar kağıdının duvardan düşmesine sebep oldu.)
 18. The damp air made my hair frizzy. (Nemli hava saçımın kabarmasına sebep oldu.)
 19. The basement had a problem with dampness, so we installed a dehumidifier. (Bodrumda nem sorunu vardı, bu yüzden bir nem alma cihazı taktık.)
 20. The dampness in the air made the wooden furniture swell. (Havadaki nem ahşap mobilyaların şişmesine sebep oldu.)
 1. The damp clothes hanging on the line took longer to dry in the humid weather. (Hatı üzerinde asılı duran nemli kıyafetler nemli havalarda daha uzun süre kurudu.)
 2. The damp towels left a musty smell in the bathroom. (Nemli havlular banyoda küflü bir koku bıraktı.)
 3. The dampness on the window caused condensation to form. (Camdaki nem yoğunlaşma oluşmasına sebep oldu.)
 4. The damp earth gave off a rich, earthy smell. (Nemli toprak zengin, topraksı bir koku verdi.)
 5. The dampness in the basement caused rust to form on metal objects. (Bodrumdaki nem metal nesnelerde pas oluşmasına sebep oldu.)
 6. The damp conditions made it uncomfortable to sleep in the tent. (Nemli koşullar çadırda uyumayı rahatsız edici hale getirdi.)
 7. The dampness in the air made it difficult to breathe. (Havadaki nem nefes almayı zorlaştırdı.)
 8. The damp walls made the room feel cold and clammy. (Nemli duvarlar odayı soğuk ve yapışkan hissettirdi.)
 9. The dampness in the basement caused the wooden beams to rot. (Bodrumdaki nem ahşap kirişlerin çürümesine sebep oldu.)
 10. The damp conditions made the hike through the forest more challenging. (Nemli koşullar ormanda yürüyüşü daha zorlu hale getirdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.