Damage İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Damage İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Damage (zarar, hasar)

Damage, bir nesnenin veya kişinin zarar görmesi veya hasar görmesi anlamına gelir. Aşağıda, “damage” kelimesinin örnek cümlelerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz:

 1. The storm caused a lot of damage to the houses. (Fırtına evlere çok zarar verdi.)
 2. The car was badly damaged in the accident. (Araba kazada kötü şekilde hasar gördü.)
 3. Smoking can cause irreparable damage to your health. (Sigara içmek sağlığınıza geri dönüşü olmayan bir zarar verebilir.)
 4. The fire caused extensive damage to the building. (Yangın binaya geniş çapta zarar verdi.)
 5. The flood caused damage to many crops. (Sel birçok tarım ürününe zarar verdi.)
 6. The vandalism caused damage to the school’s property. (Vandalizm okulun malına zarar verdi.)
 7. The earthquake caused serious damage to the city. (Deprem şehre ciddi hasar verdi.)
 8. The hailstorm caused damage to the car’s roof. (Dolu fırtınası arabanın çatısına zarar verdi.)
 9. The water damage was so severe that the carpet had to be replaced. (Su hasarı o kadar şiddetliydi ki halı değiştirilmek zorunda kaldı.)
 10. The sun damage to her skin was irreversible. (Cildine güneşin verdiği zarar geri dönüşümsüzdü.)
 11. The thief caused damage to the front door while breaking in. (Hırsız içeri girerken ön kapıya zarar verdi.)
 12. The computer’s hard drive suffered some damage after being dropped. (Bilgisayarın hard diski düşürülmesi sonrasında biraz hasar gördü.)
 13. The heavy rain caused damage to the road. (Ağır yağmur yolu hasara uğrattı.)
 14. The furniture was damaged during the move. (Mobilyalar taşınırken hasar gördü.)
 15. The company had to pay for the damage caused by their employee’s negligence. (Şirket, çalışanlarının ihmali sonucu ortaya çıkan hasar için ödeme yapmak zorunda kaldı.)
 16. The tree branch caused damage to the roof during the storm. (Fırtına sırasında ağaç dalı çatıya zarar verdi.)
 17. The earthquake caused extensive damage to the infrastructure. (Deprem altyapıya geniş çapta zarar verdi.)
 18. The graffiti caused damage to the historic monument. (Grafiti tarihi anıta zarar verdi.)
 19. The pottery was damaged during the shipping process. (Çömlekler nakliye sürecinde zarar gördü.)
 20. The customer complained about the damage to the product during delivery. (Müşteri teslimat sırasında ürüne verilen hasardan şikayet etti.)
 1. The flood damage to the house was so severe that it had to be rebuilt. (Sel evdeki hasar o kadar şiddetliydi ki yeniden inşa edilmesi gerekti.)
 2. The accident caused damage to both vehicles involved. (Kaza, dahil olan her iki araca da zarar verdi.)
 3. The storm surge caused damage to the coastal town’s buildings. (Fırtına dalgalanması sahil kasabasındaki binalara zarar verdi.)
 4. The construction site caused damage to the neighboring buildings. (İnşaat sahası, komşu binalara zarar verdi.)
 5. The bike suffered some damage after being dropped. (Bisiklet düşürülmesi sonrasında biraz hasar gördü.)
 6. The factory was shut down due to the environmental damage it caused. (Fabrika neden olduğu çevresel zarar nedeniyle kapatıldı.)
 7. The hail damage to the car was so extensive that it had to be repaired. (Arabanın dolu zararı o kadar yaygındı ki tamir edilmesi gerekti.)
 8. The storm caused damage to the power lines, leaving many without electricity. (Fırtına enerji hatlarına zarar vererek birçok kişiyi elektriksiz bıraktı.)
 9. The flood caused significant damage to the city’s infrastructure. (Sel şehrin altyapısına önemli ölçüde zarar verdi.)
 10. The mold damage to the walls was so severe that they had to be replaced. (Duvarlara neden olan küf zararı o kadar şiddetliydi ki değiştirilmeleri gerekti.)

not causing damage (zarar vermeden)

Aşağıda “not causing damage” (zarar vermeden) ifadesinin örnek cümlelerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz:

 1. The new technology is designed to clean without causing damage to the environment. (Yeni teknoloji, çevreye zarar vermeden temizlemek için tasarlandı.)
 2. The cleaning solution is gentle and won’t cause damage to the delicate fabric. (Temizlik çözeltisi nazik ve hassas kumaşa zarar vermeyecektir.)
 3. The new construction method minimizes the environmental impact and avoids causing damage. (Yeni inşaat yöntemi çevresel etkiyi en aza indirir ve zarar vermeden kaçınır.)
 4. The company is committed to producing products that are safe and not harmful to the user or the environment. (Şirket, kullanıcıya veya çevreye zarar vermeyen güvenli ürünler üretme konusunda kararlı.)
 5. The painter was careful not to cause damage to the furniture while painting the room. (Boya yaparken, ressam odada mobilyalara zarar vermemeye dikkat etti.)
 6. The surgeon performed the operation with precision and skill, without causing any damage. (Cerrah operasyonu hassasiyet ve beceri ile gerçekleştirdi, herhangi bir zarar vermeden.)
 7. The manufacturer tested the product extensively to ensure it doesn’t cause any damage to the user or the environment. (Üretici, ü

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.