Cutting İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cutting İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cutting İle İlgili Cümleler

Türkçe Anlamı: Kesme, kesinti

Örnek Cümleler:

 1. I accidentally cut my finger while chopping vegetables. (Ben sebzeleri doğrarken yanlışlıkla parmağımı kestim.)
 2. The barber is cutting my hair now. (Berber şimdi saçlarımı kesiyor.)
 3. She’s a skilled tailor and can cut the fabric perfectly. (O, yetenekli bir terzi ve kumaşı mükemmel bir şekilde keser.)
 4. We need to make some budget cuts to save money. (Para biriktirmek için bazı bütçe kesintileri yapmamız gerekiyor.)
 5. The chef is cutting the steak into small pieces. (Şef bifteği küçük parçalara kesiyor.)
 6. The government announced a 10% cut in public spending. (Hükümet, kamu harcamalarında %10’luk bir kesinti açıkladı.)
 7. The company decided to cut jobs to reduce costs. (Şirket, maliyetleri azaltmak için işleri kesmeye karar verdi.)
 8. She’s cutting back on her caffeine intake. (Kafein alımını azaltıyor.)
 9. The surgeon made a precise cut to remove the tumor. (Cerrah, tümörü çıkarmak için kesin bir kesim yaptı.)
 10. The paper was cut into small squares. (Kağıt küçük karelere kesildi.)
 11. The cake was difficult to cut because it was so dense. (Kek çok yoğun olduğu için kesmesi zordu.)
 12. He made a small cut in the fabric to test the colorfastness. (Renk koruyuculuğunu test etmek için kumaşa küçük bir kesik yaptı.)
 13. The company is planning to cut costs by outsourcing some departments. (Şirket, bazı departmanları dış kaynak kullanarak maliyetleri azaltmayı planlıyor.)
 14. She’s cutting down on sweets to improve her health. (Sağlığını iyileştirmek için tatlıları azaltıyor.)
 15. The trees were cut down to make room for the new building. (Yeni binaya yer açmak için ağaçlar kesildi.)
 16. The movie had to be cut for time constraints. (Film, zaman kısıtlamaları nedeniyle kısaltılması gerekti.)
 17. He cut his losses and sold the failing business. (Başarısız olan işi sattı ve zararını azalttı.)
 18. The artist cut the woodblock to make a print. (Sanatçı, baskı yapmak için ahşap blok kesildi.)
 19. She’s cutting her vacation short to attend the wedding. (Düğüne katılmak için tatilini kısaltıyor.)
 20. The police cut off the suspect’s escape route. (Polis şüphelinin kaçış yolunu kesti.)
 1. He cut his hair short for the summer. (Yaz için saçlarını kısa kesti.)
 2. The fabric cutter made sure to measure twice before making any cuts. (Kumaş kesici, kesmeden önce iki kez ölçü aldı.)
 3. The company cut ties with their unreliable supplier. (Şirket, güvenilmez tedarikçi ile bağlantılarını kesti.)
 4. The sound engineer is cutting the music track to fit the video. (Ses mühendisi, müzik parçasını videonun içine sığdırmak için kesiyor.)
 5. The chef’s precise cuts made the vegetables look like a work of art. (Şefin kesimleri, sebzeleri bir sanat eseri gibi gösterdi.)
 6. The box cutter is the best tool for cutting cardboard. (Kutu kesici karton kesmek için en iyi araçtır.)
 7. She cut her teeth in the fashion industry and now runs her own successful brand. (Moda endüstrisinde deneyim kazandı ve şimdi kendi başarılı markasını yönetiyor.)
 8. The film editor made some tough cuts to improve the pacing of the movie. (Film editörü, filmin ritmini düzeltmek için zorlu kesimler yaptı.)
 9. The contractor will cut the lumber to the exact specifications needed for the project. (Yüklenici, proje için gereken tam özelliklere uygun şekilde keresteyi keser.)
 10. The team decided to cut their losses and abandon the failing project. (Ekip, başarısız olan projeyi terk etmeye ve zararlarını azaltmaya karar verdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.