Cutlasses İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cutlasses İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cutlass Nedir?


Cutlass, tek taraflı, kıvrık bir kılıçtır. Genellikle korsanlar tarafından kullanılmıştır.

Örnek Cümleler:


1. The pirate drew his cutlass and prepared for battle. (Korsan, cutlassesini çekti ve savaşa hazırlandı.)
2. The cutlass was a common weapon among pirates. (Cutlass, korsanlar arasında yaygın bir silahtı.)
3. The captain’s cutlass was engraved with his name. (Kaptanın cutlassi üzerine ismi kazınmıştı.)
4. The crew used their cutlasses to cut through the thick vines. (Ekip, kalın sarmaşıkları kesmek için cutlasslerini kullandı.)
5. The museum had a collection of historical cutlasses. (Müze, tarihi cutlass koleksiyonuna sahipti.)
6. The pirate’s cutlass gleamed in the sunlight. (Korsanın cutlassi güneşte parladı.)
7. The sailor sharpened his cutlass before the voyage. (Denizci, seyahatten önce cutlassini bilemeledi.)
8. The pirate captain wore a cutlass at his waist. (Korsan kaptanı, belinde bir cutlass taşıyordu.)
9. The treasure chest was guarded by a pirate with a cutlass. (Hazine sandığı, cutlassli bir korsan tarafından korunuyordu.)
10. The cutlass had a sharp, curved blade. (Cutlass, keskin, kıvrık bir bıçağa sahipti.)
11. The pirate used his cutlass to threaten the crew. (Korsan, mürettebatı tehdit etmek için cutlassini kullandı.)
12. The cutlass was heavy and made of steel. (Cutlass, ağır ve çelikten yapılmıştı.)
13. The pirate’s cutlass clashed with the navy officer’s sword. (Korsanın cutlassi, donanma subayının kılıcıyla çarpıştı.)
14. The cutlass was an effective close-range weapon. (Cutlass, etkili bir yakın mesafe silahıydı.)
15. The pirate’s cutlass was passed down through generations. (Korsanın cutlassi nesiller boyu aktarıldı.)
16. The sailor used his cutlass to defend against the pirate’s attack. (Denizci, korsanın saldırısına karşı cutlassini savunma amaçlı kullandı

  1. The museum exhibit displayed a variety of different cutlasses from different time periods. (Müze sergisi, farklı zamanlardan farklı cutlass çeşitlerini sergiledi.)
  2. The pirate’s cutlass had a serrated edge for sawing through ropes. (Korsanın cutlassi, halatları kesmek için dişli bir kenara sahipti.)
  3. The pirate captain’s cutlass had a jewel-encrusted hilt. (Korsan kaptanının cutlassi mücevherlerle süslenmiş bir kabzaa sahipti.)
  4. The sailor felt safer with his cutlass by his side. (Denizci, yanında cutlassi olunca daha güvende hissetti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.