Cutback İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cutback İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cutback Nedir?

Cutback, kısmi bir azaltma veya kesinti anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. We had to make cutbacks in our expenses to save money. (Para biriktirmek için masraflarımızda kısıtlamalar yapmak zorunda kaldık.)
 2. The company made cutbacks in its workforce due to financial difficulties. (Finansal zorluklar nedeniyle şirket işgücünde kesintiye gitti.)
 3. The government has announced cutbacks in healthcare spending. (Hükümet, sağlık harcamalarında kısıtlamalar yapacağını duyurdu.)
 4. The school district is facing budget cuts and has announced cutbacks in extracurricular programs. (Okul bölgesi bütçe kesintileri ile karşı karşıya ve müfredat dışı programlarda kısıtlamalar yapacaklarını duyurdular.)
 5. The airline industry has had to make cutbacks in flight schedules due to the pandemic. (Havayolu endüstrisi, salgın nedeniyle uçuş programlarında kısıtlamalar yapmak zorunda kaldı.)
 6. The city has made cutbacks in public transportation services. (Şehir, toplu taşıma hizmetlerinde kısıtlamalar yaptı.)
 7. The company is considering cutbacks in employee benefits. (Şirket, çalışanların faydalarında kısıtlamaları düşünüyor.)
 8. The hospital has announced cutbacks in non-emergency procedures. (Hastane, acil olmayan işlemlerde kısıtlamalar yapacağını duyurdu.)
 9. The school had to make cutbacks in its art program due to budget constraints. (Okul, bütçe kısıtlamaları nedeniyle sanat programında kısıtlamalar yapmak zorunda kaldı.)
 10. The company made cutbacks in its marketing budget. (Şirket, pazarlama bütçesinde kısıtlamalar yaptı.)
 11. The government has announced cutbacks in military spending. (Hükümet, askeri harcamalarda kısıtlamalar yapacağını duyurdu.)
 12. The university is facing budget cuts and has announced cutbacks in research funding. (Üniversite bütçe kesintileri ile karşı karşıya ve araştırma fonlarında kısıtlamalar yapacaklarını duyurdular.)
 13. The company made cutbacks in its travel expenses. (Şirket, seyahat masraflarında kısıtlamalar yaptı.)
 14. The city had to make cutbacks in its public parks maintenance budget. (Şehir, halk parkları bakım bütçesinde kısıtlamalar yapmak zorunda kaldı.)
 15. The restaurant had to make cutbacks in its menu offerings due to supply chain issues. (Restoran, tedarik zinciri sorunları nedeniyle menü seçeneklerinde kısıtlamalar yapmak zorunda kaldı.)
 16. The company is considering cutbacks in its executive bonuses. (Şirket, yönetici bonuslarında kısıtlamaları düşünüyor.)
 1. The government is planning cutbacks in social welfare programs. (Hükümet, sosyal refah programlarında kısıtlamalar planlıyor.)
 2. The school district is facing financial difficulties and has announced cutbacks in school supplies. (Okul bölgesi mali zorluklarla karşı karşıya ve okul malzemelerinde kısıtlamalar yapacaklarını duyurdular.)
 3. The company made cutbacks in its technology investments. (Şirket, teknoloji yatırımlarında kısıtlamalar yaptı.)
 4. The city had to make cutbacks in its police force due to budget constraints. (Şehir, bütçe kısıtlamaları nedeniyle polis gücünde kısıtlamalar yapmak zorunda kaldı.)

(Türkçe anlamlar parantez içinde verilmiştir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.