Curl İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Curl İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Curl Nedir?

Curl, bir URL’ye istek göndermek veya bir web sayfasını indirmek için kullanılan bir komut satırı aracıdır. Curl, birçok protokolü destekler ve sık kullanılan bir araçtır.

Örnek Cümleler:

 1. I used curl to download the file from the website. (Web sitesinden dosyayı indirmek için curl kullandım.)
 2. The API request was made using curl command. (API isteği curl komutu kullanılarak yapıldı.)
 3. Curl supports a variety of protocols, including HTTP and FTP. (Curl, HTTP ve FTP dahil birçok protokolü destekler.)
 4. He wrote a script that utilizes the curl command. (Curl komutunu kullanan bir betik yazdı.)
 5. Curl is a versatile tool that can be used for a variety of purposes. (Curl, çeşitli amaçlar için kullanılabilen çok yönlü bir araçtır.)
 6. The output of the curl command was saved to a file. (Curl komutunun çıktısı bir dosyaya kaydedildi.)
 7. She used curl to test the connectivity of the website. (Web sitesinin bağlantısını test etmek için curl kullandı.)
 8. The curl command was used to download the image from the server. (Sunucudan resmi indirmek için curl komutu kullanıldı.)
 9. Curl is often used in scripting and automation. (Curl, sık ​​sık betik yazımı ve otomasyonunda kullanılır.)
 10. The curl command can be used to send data to a server. (Curl komutu, verileri bir sunucuya göndermek için kullanılabilir.)
 11. She used curl to retrieve the webpage’s HTML source code. (Web sayfasının HTML kaynak kodunu almak için curl kullandı.)
 12. The curl command can be used to authenticate with a server. (Curl komutu, bir sunucu ile kimlik doğrulamak için kullanılabilir.)
 13. He used curl to test the REST API. (REST API’sini test etmek için curl kullandı.)
 14. The curl command was used to upload the file to the server. (Dosyayı sunucuya yüklemek için curl komutu kullanıldı.)
 15. Curl is a powerful tool for debugging and testing web applications. (Curl, web uygulamalarını hata ayıklama ve test etme konusunda güçlü bir araçtır.)
 16. The output of the curl command was piped to another command. (Curl komutunun çıktısı başka bir komuta yönlendirildi.)
 17. She used curl to query the database through the API. (API aracılığıyla veritabanını sorgulamak için curl kullandı.)
 18. The curl command can be used to download multiple files at once. (Curl komutu, aynı anda birden fazla dosya indirmek için kullanılabilir.)
 19. Curl can be used to send custom headers with HTTP requests. (Curl, HTTP istekleriyle özel başlıklar göndermek için kullanılabilir.)
 20. The curl command is widely used in

web development and server administration. (Curl komutu, web geliştirme ve sunucu yönetimi alanlarında yaygın şekilde kullanılmaktadır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.