Cure İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cure İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cure kelimesi

Cure kelimesi, tedavi etmek veya iyileştirmek anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. I hope they find a cure for cancer soon. (Kanser için yakında bir tedavi bulacaklarını umuyorum.)
 2. This medicine will cure your headache. (Bu ilaç baş ağrınızı tedavi edecek.)
 3. There is no cure for the common cold. (Soğuk algınlığı için bir tedavi yok.)
 4. She cured her addiction to smoking. (Sigara bağımlılığını tedavi etti.)
 5. The doctor prescribed a course of antibiotics to cure the infection. (Doktor enfeksiyonu tedavi etmek için bir antibiyotik kursu reçete etti.)
 6. Music has the power to cure the soul. (Müzik ruhu iyileştirmek için güç sahibidir.)
 7. Eating a healthy diet can help to cure many illnesses. (Sağlıklı bir diyet birçok hastalığı tedavi etmeye yardımcı olabilir.)
 8. The discovery of penicillin was a major breakthrough in curing bacterial infections. (Penisilin’in keşfi, bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmede büyük bir ilerleme oldu.)
 9. Exercise is a natural way to cure depression. (Egzersiz depresyonu tedavi etmek için doğal bir yoldur.)
 10. Sometimes, time is the only cure for a broken heart. (Bazen zaman, kırık bir kalp için tek çaredir.)
 11. He was cured of his fear of heights after going skydiving. (Uçma dalışı yaptıktan sonra yükseklik korkusundan kurtuldu.)
 12. The new treatment promises to cure psoriasis. (Yeni tedavi, sedef hastalığını tedavi etmeyi vaat ediyor.)
 13. Yoga and meditation can be effective in curing stress and anxiety. (Yoga ve meditasyon, stres ve kaygıyı tedavi etmede etkili olabilir.)
 14. A good night’s sleep is often the cure for a bad mood. (İyi bir gece uykusu sıkıntılı bir ruh halinin tedavisi olabilir.)
 15. The cure for a hangover is to drink plenty of water and get some rest. (Kırağı tedavisi bol su içmek ve dinlenmektir.)
 16. The scientist is working on a cure for Alzheimer’s disease. (Bilim adamı Alzheimer hastalığı için bir tedavi üzerinde çalışıyor.)
 17. The traditional cure for a sore throat is to drink honey and lemon tea. (Boğaz ağrısı için geleneksel tedavi bal ve limonlu çay içmektir.)
 18. The surgery cured his chronic back pain. (Ameliyat kronik bel ağrısını iyileştirdi.)
 19. Laughter is said to be the best cure for sadness. (Kahkaha, üzüntü için en iyi tedavi olarak adlandırılır.)
 20. The cure for a boring day is to find a new hobby or activity. (Sıkıcı bir gün için çare yeni bir hobi veya aktivite bulmaktır.)

More Example Sentences:

 1. The company is hoping to find a cure for baldness. (Şirket, kellik için bir tedavi bulmayı umuyor.)
 2. The cure for a broken bone is to keep it immobilized until it heals. (Kırık bir kemik için tedavi, iyileşene kadar sabit tutmaktır.)
 3. Alternative medicine often focuses on finding natural cures for common ailments. (Alternatif tıp sık görülen hastalıklar için doğal tedaviler bulmaya odaklanır.)
 4. The herb is believed to have the power to cure a variety of illnesses. (Bitki, çeşitli hastalıkları iyileştirme gücüne sahip olduğuna inanılır.)
 5. The cure for addiction is a combination of therapy, medication, and support. (Bağımlılığın tedavisi terapi, ilaç ve destek kombinasyonudur.)
 6. The search for a cure for HIV has been ongoing for decades. (HIV için bir tedavi arayışı yıllardır devam ediyor.)
 7. The patient was cured of his allergies after undergoing immunotherapy. (Hastaya immünoterapi uygulandıktan sonra alerjileri iyileşti.)
 8. The cure for a toothache may require a visit to the dentist. (Diş ağrısı için tedavi diş hekimine gitmeyi gerektirebilir.)
 9. A healthy lifestyle can be a cure for many chronic diseases. (Sağlıklı bir yaşam tarzı birçok kronik hastalık için bir tedavi olabilir.)
 10. Scientists are working on developing a cure for the common flu. (Bilim adamları sık görülen grip için bir tedavi geliştirme üzerinde çalışıyorlar.)
 11. The cure for a broken friendship may require forgiveness and communication. (Bozulan bir arkadaşlığın tedavisi, affetme ve iletişim gerektirebilir.)
 12. The best cure for a hangover is to avoid excessive drinking. (Kırağı için en iyi tedavi, aşırı içmekten kaçınmaktır.)
 13. The cure for a dry throat is to drink plenty of water throughout the day. (Kuru boğaz için tedavi gün boyunca bol su içmektir.)
 14. Some people believe that laughter is the cure for almost anything. (Bazı insanlar kahkahanın neredeyse her şeyin tedavisi olduğuna inanırlar.)
 15. The cure for a lack of motivation may require setting new goals and finding inspiration. (Motivasyon eksikliği için tedavi, yeni hedefler belirlemeyi ve ilham bulmayı gerektirebilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.