Cumhuriyet Yönetimine Geçilmesinin Demokratik Düzene Katkıları Neler Olmuştur Tartışınız.

Bu yazımızda cumhuriyet yönetimine geçilmesinin demokratik düzene katkıları neler olmuştur tartışınız kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Cumhuriyete geçiş bir devletin yıkılması bir devletin kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti’nde saltanat hakimdir. Devlet, hanedan üyelerinin ortak malı olarak addedilmektedir. Saltanat ve Hilafet, Osmanlı Devlet yönetiminin en önemli esasları ve unsurlarıdır.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Milli Mücadele döneminin yaşanması Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına neden olmuştur. Milli Mücadele döneminin ardından Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhuriyeti kuran değerler, bilimsel ve akılcı değerlerdir.

Cumhuriyeti kuran ilkeler doğrultusunda cumhuriyet ile demokrasi arasında bir bağ kurulmuştur. Demokratik bir rejimin oluşmasında cumhuriyet değerleri önemli bir yere sahiptir. Demokratik değerler, milli egemenlik, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi ilkelerden meydana gelmektedir.

Cumhuriyet, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir. Demokrasi halkın kendi kendini idare etmesidir. Bu nedenle cumhuriyet ile demokrasi arasında belli bir uyum bulunmaktadır. Cumhuriyet yönetiminine geçilmesinin demokratik düzene katkıları bulunmaktadır. Bu katkılar sosyal, siyasal, iktisadi ve hukuki olarak gerçekleşmiştir.

Demokratik düzen hukukun üstünlüğünü ve kanunlar önünde eşit olmayı esas alır. Cumhuriyet de sosyal hakların korunmasında ve insanların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında tesir oluşturmaktadır. Cumhuriyet ve demokrasi dünya üzerinde en uyumlu olan yönetim sistemleri olarak tercih edilmekte ve sosyal refah seviyesini yükseltmektedir.

Cumhuriyet Yönetimine Geçilmesinin Demokratik Düzene Katkıları Neler Olmuştur Tartışınız Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.