Crystallisation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Crystallisation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Crystallisation Nedir?

Crystallisation, kimyasal bir süreçtir ve çözeltideki bir maddenin kristalleşmesiyle gerçekleşir. Bu süreçte, çözeltideki maddenin molekülleri kristal yapısı oluşturmak için bir araya gelir.

Örnek cümleler:

 1. The process of crystallisation is used to purify chemicals. / Kristalleşme süreci, kimyasalları arıtmak için kullanılır.
 2. Salt crystals are formed through the process of crystallisation. / Tuz kristalleri, kristalleşme süreci ile oluşur.
 3. The crystallisation of sugar can be used to make rock candy. / Şekerin kristalleşmesi, kaya şekeri yapmak için kullanılabilir.
 4. The scientist used the process of crystallisation to study the structure of a protein. / Bilim adamı, bir proteinin yapısını incelemek için kristalleşme sürecini kullandı.
 5. The crystallisation of diamonds takes millions of years. / Elmasların kristalleşmesi milyonlarca yıl alır.
 6. The process of crystallisation is important in the formation of minerals. / Kristalleşme süreci, minerallerin oluşumunda önemlidir.
 7. The crystal structure formed through the process of crystallisation can be studied using X-ray diffraction. / Kristalleşme süreciyle oluşan kristal yapısı, X-ışını kırınımı kullanılarak incelenebilir.
 8. The process of crystallisation is used in the production of semiconductors. / Kristalleşme süreci, yarı iletkenlerin üretiminde kullanılır.
 9. The formation of snowflakes is an example of crystallisation in nature. / Kar tanesi oluşumu, doğada kristalleşmenin bir örneğidir.
 10. Crystallisation is used to separate different compounds in a mixture. / Kristalleşme, bir karışımdaki farklı bileşikleri ayırmak için kullanılır.
 11. The purity of a substance can be determined through the process of crystallisation. / Bir maddenin saflığı, kristalleşme süreciyle belirlenebilir.
 12. The process of crystallisation is used to produce high-quality chocolate. / Kristalleşme süreci, yüksek kaliteli çikolata üretmek için kullanılır.
 13. The crystal structures formed through the process of crystallisation can be visually stunning. / Kristalleşme süreciyle oluşan kristal yapılar, görsel açıdan etkileyici olabilir.
 14. The formation of icicles is another example of crystallisation in nature. / Buz sarkıtlarının oluşumu, doğada kristalleşmenin başka bir örneğidir.
 15. Crystallisation can also occur in liquids, such as when honey crystallises. / Kristalleşme, balın kristalleştiği gibi sıvılarda da meydana gelebilir.
 16. The process of crystallisation can be affected by temperature and pressure. / Kristalleşme süreci, sıcaklık ve basınç gibi faktörlerden etkilenebilir.
 17. The size and shape of crystals formed

through the process of crystallisation can vary depending on the conditions. / Kristalleşme süreciyle oluşan kristallerin boyutu ve şekli, koşullara bağlı olarak değişebilir.
18. The process of crystallisation is used in the production of pharmaceuticals. / Kristalleşme süreci, ilaçların üretiminde kullanılır.

 1. The crystallisation of saltwater can be used to produce sea salt. / Tuzlu suyun kristalleşmesi, deniz tuzu üretmek için kullanılabilir.
 2. Crystallisation is a fascinating process to observe under a microscope. / Kristalleşme, mikroskop altında gözlemlemek için ilginç bir süreçtir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.