Cryptogram İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cryptogram İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cryptogram Nedir?


Cryptogram, şifreli mesajları veya kodlanmış metinleri ifade eden bir terimdir. Birçok farklı şifreleme yöntemi kullanılarak oluşturulabilir ve genellikle kriptografi ile ilgilidir.

Örnek cümleler:

 1. The cryptogram was so complex that it took me hours to decipher. (Bu şifreli mesaj o kadar karmaşıktı ki çözmek saatlerimi aldı.)
 2. The spy used a cryptogram to send a secret message to his handlers. (Casus, işbirlikçilerine gizli bir mesaj göndermek için bir şifreli mesaj kullandı.)
 3. The cryptogram consisted of a series of symbols that I didn’t recognize. (Şifreli mesaj, tanımadığım bir dizi sembolden oluşuyordu.)
 4. The detective was able to solve the cryptogram and identify the culprit. ( Dedektif, şifreli mesajı çözerek suçluyu tespit etti.)
 5. I love trying to crack cryptograms in my spare time. (Boş zamanlarımda şifreli mesajları çözmeye çalışmaktan hoşlanıyorum.)
 6. The cryptogram was encrypted using a sophisticated algorithm. (Şifreli mesaj, sofistike bir algoritma kullanılarak şifrelendi.)
 7. The cryptogram revealed the location of the hidden treasure. (Şifreli mesaj, gizli hazinenin yerini ortaya çıkardı.)
 8. The cryptogram was so difficult that I had to ask for help from a cryptography expert. (Şifreli mesaj o kadar zordu ki kriptografi uzmanından yardım istemek zorunda kaldım.)
 9. I used a cryptogram to send a surprise message to my friend. (Arkadaşıma sürpriz bir mesaj göndermek için şifreli mesaj kullandım.)
 10. The cryptogram was a crucial clue in the investigation. (Şifreli mesaj, soruşturmada önemli bir ipucu olarak kullanıldı.)
 11. The cryptogram required a key to unlock the code. (Şifreli mesajı açmak için bir anahtar gerekiyordu.)
 12. The cryptogram was hidden in a book on cryptography. (Şifreli mesaj, kriptografi kitabında saklandı.)
 13. The

cryptogram was a fun challenge for the puzzle enthusiasts at the party. (Şifreli mesaj, partideki bulmaca meraklıları için eğlenceli bir zorluktu.)
14. The cryptogram was so well-designed that it seemed impossible to crack. (Şifreli mesaj o kadar iyi tasarlanmıştı ki çözmek imkansız gibi görünüyordu.)

 1. The cryptogram turned out to be a message from a secret admirer. (Şifreli mesaj, gizli hayranın bir mesajı olduğu ortaya çıktı.)
 2. The cryptogram was part of a scavenger hunt that led us to a hidden treasure. (Şifreli mesaj, bizi gizli bir hazineye götüren bir avcı oyununun bir parçasıydı.)
 3. The cryptogram was so simple that my child was able to solve it in minutes. (Şifreli mesaj o kadar basitti ki çocuğum dakikalar içinde çözebildi.)
 4. The cryptogram was written in a language that I didn’t understand. (Şifreli mesaj, anlamadığım bir dilde yazılmıştı.)
 5. The cryptogram was an important part of the escape room challenge. (Şifreli mesaj, kaçış odası oyununun önemli bir parçasıydı.)
 6. The cryptogram was a clever way for the spy to communicate without being detected. (Şifreli mesaj, casusun tespit edilmeden iletişim kurmak için akıllıca bir yöntemdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.