Cruciate Ligament İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cruciate Ligament İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cruciate Ligament Nedir?

Cruciate ligament diz eklemi içinde yer alan ve dizin hareketlerini kontrol eden ön ve arka bağlardan oluşan bir bağdır.

Örnek Cümleler:

1. The athlete suffered a torn cruciate ligament during the game. (Sporcu oyun sırasında çapraz bağlarını yırttı.)
2. A sudden twist can cause a cruciate ligament injury. (Ani bir dönüş çapraz bağ yaralanmasına neden olabilir.)
3. After surgery to repair his cruciate ligament, the football player was able to return to the field. (Çapraz bağını tamir etmek için ameliyat olan futbolcu, sahaya geri dönebildi.)
4. Physical therapy is often recommended after a cruciate ligament injury. (Çapraz bağ yaralanması sonrasında genellikle fizik tedavi önerilir.)
5. He has a history of cruciate ligament injuries. (O, çapraz bağ yaralanmalarıyla ilgili bir geçmişe sahiptir.)
6. She felt a pop in her knee and knew she had injured her cruciate ligament. (Dizinde bir çıtırtı hissetti ve çapraz bağını yaraladığını biliyordu.)
7. It can take several months to fully recover from a cruciate ligament injury. (Çapraz bağ yaralanmasından tamamen iyileşmek birkaç ay sürebilir.)
8. Cruciate ligament injuries are common in sports that involve sudden stops and changes of direction. (Ani duruşlar ve yön değişiklikleri gerektiren sporlarda çapraz bağ yaralanmaları sık görülür.)
9. She underwent surgery to repair her torn cruciate ligament. (Yırtılmış çapraz bağını tamir etmek için ameliyat geçirdi.)
10. After the injury, he had to wear a brace to support his cruciate ligament. (Yaralanmadan sonra, çapraz bağını desteklemek için bir ağrılık takmak zorunda kaldı.)
11. Cruciate ligament injuries can sometimes be prevented with proper training and conditioning. (Doğru eğitim ve kondisyonlama ile bazen çapraz bağ yaralanmaları önlenebilir.)
12. He suffered a complete tear of his anterior cruciate ligament. (Ön çapraz bağının tamamen yırtılması sonucu yaralandı.)
13. Her physical therapist worked with her to help her regain strength and flexibility in her cruciate ligament. (Fizyoterapisti, çapraz bağındaki gücü ve esnekliği yeniden kazanmasına yardımcı olmak için onunla çalıştı.)
14. After the surgery, she had to go through a rehabilitation program to

strengthen her cruciate ligament and improve her range of motion. (Ameliyattan sonra, çapraz bağını güçlendirmek ve hareket kabiliyetini artırmak için rehabilitasyon programından geçmek zorunda kaldı.)
15. Some people are more prone to cruciate ligament injuries due to their body type or genetics. (Vücut yapıları veya genetik nedenlerden dolayı bazı insanlar çapraz bağ yaralanmalarına daha yatkındırlar.)

  1. He had to take a break from playing basketball after tearing his posterior cruciate ligament. (Arka çapraz bağını yırttıktan sonra basketbol oynamaya ara vermek zorunda kaldı.)
  2. Cruciate ligament injuries can be very painful and may require surgery. (Çapraz bağ yaralanmaları çok ağrılı olabilir ve ameliyat gerektirebilir.)
  3. After the injury, he had to do exercises to help him regain strength in his quadriceps muscles to support his cruciate ligament. (Yaralanmadan sonra, çapraz bağını desteklemek için dörtlü kaslarında güç kazanmasına yardımcı olacak egzersizler yapmak zorunda kaldı.)
  4. Her doctor recommended that she undergo physical therapy to help her recover from her cruciate ligament injury. (Doktoru, çapraz bağ yaralanmasından iyileşmesine yardımcı olmak için fizik tedaviye başvurmasını önerdi.)
  5. He was able to return to playing soccer six months after undergoing surgery to repair his torn cruciate ligament. (Yırtılan çapraz bağını tamir etmek için ameliyat geçirdikten altı ay sonra futbol oynamaya geri dönebildi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.