Crucial İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Crucial İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Crucial

Crucial, “çok önemli” anlamına gelen bir sıfattır.

Örnek cümleler:

 1. It is crucial to be on time for the meeting. (Toplantıya zamanında gelmek çok önemlidir.)
 2. Good communication is crucial for a healthy relationship. (Sağlıklı bir ilişki için iyi iletişim çok önemlidir.)
 3. The evidence was crucial in proving his innocence. (Kanıt, masumiyetini kanıtlamada çok önemliydi.)
 4. Proper nutrition is crucial for a growing child. (Bir çocuğun büyümesi için uygun beslenme çok önemlidir.)
 5. The pilot’s quick thinking was crucial in preventing a disaster. (Pilotun hızlı düşünmesi, bir felaketi önlemede çok önemliydi.)
 6. Safety is a crucial aspect of any construction project. (Güvenlik, herhangi bir inşaat projesinin çok önemli bir yönüdür.)
 7. Accurate data collection is crucial for scientific research. (Doğru veri toplama, bilimsel araştırmalar için çok önemlidir.)
 8. Following traffic rules is crucial for preventing accidents. (Trafik kurallarına uyulması, kazaların önlenmesi için çok önemlidir.)
 9. Time management skills are crucial for success in any job. (Zaman yönetimi becerileri, herhangi bir işte başarı için çok önemlidir.)
 10. Adequate sleep is crucial for maintaining good health. (Yeterli uyku, iyi sağlık için çok önemlidir.)
 11. Proper planning is crucial for the success of any project. (Başarılı bir proje için uygun planlama çok önemlidir.)
 12. The team’s cooperation was crucial in winning the game. (Takımın işbirliği, maçı kazanmada çok önemliydi.)
 13. Regular exercise is crucial for maintaining a healthy lifestyle. (Düzenli egzersiz, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için çok önemlidir.)
 14. Financial planning is crucial for achieving long-term goals. (Finansal planlama, uzun vadeli hedeflere ulaşmak için çok önemlidir.)
 15. Effective leadership is crucial for the success of any organization. (Etkili liderlik, herhangi bir organizasyonun başarısı için çok önemlidir.)
 16. The witness’s testimony was crucial in convicting the criminal. (Tanığın ifadesi, suçlunun suçlu bulunmasında çok önemliydi.)
 17. Clear communication is crucial in avoiding misunderstandings. (Açık iletişim, yanlış anlamaların önlenmesinde çok önemlidir.)
 18. Proper training is crucial for performing a job safely. (Güvenli bir şekilde iş yapmak için uygun eğitim çok önemlidir.)
 19. Reliable transportation is crucial for commuting to work. (İşe gidip gelmek için güvenilir bir ulaşım aracı çok önemlidir.)
 20. Good time management is crucial for balancing work and personal life. (İş ve özel yaşam arasında denge sağ

lamak için iyi zaman yönetimi çok önemlidir.)

Türkçe Karşılığı:

çok önemli

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.