Timber İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Timber İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Timber Nedir?

Timber, ağaçların kesilerek işlenmesi sonucu elde edilen kereste veya odun malzemeleridir. Bu malzeme, inşaat sektöründe, mobilya yapımında, kağıt üretiminde ve enerji üretiminde kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. Timber is a valuable resource for construction and furniture industries. (Timber, inşaat ve mobilya sektörleri için değerli bir kaynaktır.)
 2. The logging company cut down a large amount of timber in the forest. (Kesim şirketi ormanda büyük bir miktarda kereste kesti.)
 3. The carpenter used timber to build the wooden house. (Marangoz ahşap ev yapmak için kereste kullandı.)
 4. The paper mill uses timber to produce paper products. (Kağıt fabrikası kağıt üretmek için kereste kullanır.)
 5. The power plant burns timber to generate electricity. (Enerji santrali elektrik üretmek için keresteyi yakar.)
 6. The lumberjack chopped down a timber tree with his axe. (Oduncu baltası ile bir kereste ağacını kesip devirdi.)
 7. The wooden cabin was made entirely of timber. (Ahşap kulübe tamamen keresteden yapılmıştı.)
 8. The forest provides a sustainable source of timber for the local community. (Orman yerel topluluk için sürdürülebilir bir kereste kaynağı sağlar.)
 9. The shipbuilders used high-quality timber to construct the vessel. (Gemi yapımcıları gemiyi yapmak için yüksek kaliteli kereste kullandı.)
 10. The company specializes in exporting timber to other countries. (Şirket diğer ülkelere kereste ihracatında uzmanlaşmıştır.)
 11. The forest ranger ensures that timber is harvested sustainably. (Orman bekçisi kerestenin sürdürülebilir şekilde hasat edildiğinden emin olur.)
 12. The furniture maker crafted a beautiful chair out of timber. (Mobilya üreticisi kerestenin üzerinde güzel bir sandalye yaptı.)
 13. The sawmill cuts timber into various sizes for different uses. (Testere fabrikası keresteyi farklı kullanımlar

için çeşitli boyutlara keser.)
14. The forest fire destroyed acres of valuable timber in a matter of hours. (Orman yangını birkaç saat içinde değerli birkaç dönüm keresteyi yok etti.)

 1. The carpentry apprenticeship taught the students how to work with different types of timber. (Marangozluk çıraklığı öğrencilere farklı türlerde keresteyle çalışmayı öğretti.)
 2. The treehouse was built using only salvaged timber from the surrounding forest. (Ağaç ev sadece çevredeki ormandan kurtarılan kereste kullanılarak yapılmıştı.)
 3. The carpenter carefully measured and cut the timber to fit the design specifications. (Marangoz tasarım özelliklerine uygun olarak keresteyi dikkatle ölçüp kesti.)
 4. The company is committed to sustainable forestry practices to ensure a steady supply of timber. (Şirket sürdürülebilir ormancılık uygulamalarına bağlıdır ve düzenli bir kereste kaynağı sağlamak için çalışır.)
 5. The old barn was made of weathered timber that had stood the test of time. (Eski ahır zamanın testinden geçmiş eski kerestelerden yapılmıştı.)
 6. The forestry industry provides jobs for thousands of people who work in timber harvesting, processing, and manufacturing. (Ormancılık endüstrisi, kereste hasadı, işleme ve üretimde çalışan binlerce kişiye iş imkanı sağlar.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.