Coop İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Coop İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Coop ile ilgili cümleler

Coop, İngilizce bir kelime olup, “cooperative” kelimesinin kısaltılmış halidir ve işbirliği anlamına gelir. Coop kelimesi, birçok farklı alanda kullanılabilmektedir.

 1. The farmers formed a coop to sell their produce. (Çiftçiler, ürünlerini satmak için bir kooperatif oluşturdular.)
 2. We decided to work in coop with another company. (Başka bir şirketle işbirliği yapmaya karar verdik.)
 3. The coop was able to negotiate better prices for its members. (Kooperatif, üyeleri için daha iyi fiyatlar için müzakere yapabildi.)
 4. The students worked in coop to complete the project on time. (Öğrenciler, proje zamanında tamamlamak için birlikte çalıştılar.)
 5. The coop building was damaged in the storm. (Kooperatif binası fırtınada hasar gördü.)
 6. Joining a coop can help small businesses compete with larger ones. (Bir kooperatife katılmak, küçük işletmelerin daha büyük işletmelerle rekabet etmelerine yardımcı olabilir.)
 7. The coop’s profits are distributed among its members. (Kooperatifin karı, üyeleri arasında dağıtılır.)
 8. The coop provides training programs for its members. (Kooperatif, üyelerine eğitim programları sağlar.)
 9. The coop’s board of directors oversees its operations. (Kooperatifin yönetim kurulu, işlemlerini denetler.)
 10. Coops are often formed by people with similar interests or goals. (Kooperatifler genellikle benzer ilgi veya hedeflere sahip insanlar tarafından oluşturulur.)
 11. The coop’s members elect their own leaders. (Kooperatifin üyeleri, kendi liderlerini seçerler.)
 12. Coops can help communities become more self-sufficient. (Kooperatifler, toplulukların daha öz yeterli hale gelmelerine yardımcı olabilir.)
 13. The coop’s members share the costs and benefits of production. (Kooperatifin üyeleri, üretim maliyetlerini ve faydalarını paylaşırlar.)
 14. Coops can provide access to resources that would be too expensive for individuals to obtain on their own. (Kooperatifler, bireylerin tek başlarına elde edemeyecekleri kaynaklara erişim sağlayabilirler.)
 15. The coop’s members vote on important decisions. (Kooperatifin üyeleri, önemli kararlar üzerinde oy kullanırlar.)
 16. The coop’s products are sold directly to consumers. (Kooperatifin ürünleri doğrudan tüketicilere satılır.)
 17. The coop’s members work together to achieve common goals. (Kooperatifin üyeleri, ortak h

edeflere ulaşmak için birlikte çalışırlar.)
18. Coops can promote a sense of community and solidarity among their members. (Kooperatifler, üyeleri arasında topluluk ve dayanışma duygusunu teşvik edebilirler.)

 1. The coop’s rules and regulations are established by its members. (Kooperatifin kuralları ve düzenlemeleri, üyeleri tarafından belirlenir.)
 2. Coops can help reduce income inequality by providing opportunities for people to work together and share resources. (Kooperatifler, insanların birlikte çalışma ve kaynakları paylaşma fırsatları sağlayarak gelir eşitsizliğini azaltmaya yardımcı olabilirler.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.