Continuation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Continuation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Continuation (Devam Etme)

Türkçe Anlamı: Bir işe başlanan yerden devam etmek, sürdürmek veya bir şeyin devamını sağlamak.

Örnek Cümleler:

 1. I will continue my studies in the same university. (Aynı üniversitede eğitimime devam edeceğim.)
 2. After the break, we will continue the meeting. (Ara verildikten sonra toplantıya devam edeceğiz.)
 3. The novel has a continuation in the second volume. (Romanın devamı ikinci ciltte bulunuyor.)
 4. The continuation of the road was blocked due to heavy snow. (Yoğun kar nedeniyle yolun devamı kapalıydı.)
 5. We hope for a continuation of the successful partnership. (Başarılı ortaklığın devamı için umut ediyoruz.)
 6. He couldn’t continue the race due to an injury. (Sakatlık nedeniyle yarışa devam edemedi.)
 7. The teacher asked the student to continue the essay in the next lesson. (Öğretmen, öğrenciden yazıyı bir sonraki dersinde devam ettirmesini istedi.)
 8. She was unable to continue her job after the accident. (Kazadan sonra işine devam edemedi.)
 9. The movie has a continuation that will be released next year. (Filmin devamı gelecek yıl çıkacak.)
 10. The company decided to continue with the project despite the challenges. (Şirket, zorluklara rağmen projeye devam etmeye karar verdi.)
 11. He promised to continue supporting the charity. (Hayırseverliği desteklemeye devam etmeyi söz verdi.)
 12. The athlete had to continue the race with a broken ankle. (Sakatlığına rağmen sporcu yarışa devam etmek zorunda kaldı.)
 13. We need to continue our efforts to protect the environment. (Çevreyi korumak için çabalarımıza devam etmeliyiz.)
 14. The continuation of the book was eagerly awaited by the fans. (Hayranlar tarafından kitabın devamı büyük bir heyecanla bekleniyordu.)
 15. She asked the doctor if she could continue taking the medication. (İlaç almaya devam edip edemeyeceğini doktora sordu.)
 16. The company plans to continue expanding its business overseas. (Şirket, işini yurt dışında genişletmeye devam etmeyi planlıyor.)
 17. The teacher encouraged the students to continue practicing their English. (Öğretmen öğrencileri İngilizce pratiğine devam etmeleri konusunda teşvik etti.)
 18. The singer performed the song’s continuation as an encore. (Şarkının devamını, bis olarak seslendirdi.)
 19. They had to continue the journey on foot after the car broke down. (Araba bozulduktan sonra yürüyerek yolculuğa devam etmek zorunda kaldılar.)
 20. The company’s decision to continue with the project was met with enthusiasm
 1. I need to continue working on this project to meet the deadline. (Bu proje için süreyi yetiştirmek için çalışmaya devam etmeliyim.)
 2. The team captain encouraged his players to continue fighting until the end. (Takım kaptanı oyuncularını sonuna kadar mücadele etmeye devam etmeleri konusunda teşvik etti.)
 3. Despite the setbacks, she decided to continue pursuing her dreams. (Zorluklara rağmen, hayallerini takip etmeye devam etmeye karar verdi.)
 4. The continuation of the series was announced at the end of the season finale. (Sezon finalinin sonunda serinin devamı duyuruldu.)
 5. The CEO assured the employees that the company would continue to grow and succeed. (CEO, şirketin büyümeye ve başarılı olmaya devam edeceğine söz verdi.)
 6. The politician promised to continue working towards improving healthcare for all. (Politikacı, herkes için sağlık hizmetlerini iyileştirmeye devam etme sözü verdi.)
 7. The athlete’s determination to continue training despite the injury was admirable. (Sakatlığa rağmen antrenmanlara devam etme kararlılığı sporcu için takdire şayandı.)
 8. The teacher provided a continuation of the lesson through online resources. (Öğretmen, online kaynaklar aracılığıyla dersin devamını sağladı.)
 9. The company’s decision to continue producing eco-friendly products was a step towards sustainability. (Şirketin çevre dostu ürünler üretmeye devam etme kararı sürdürülebilirlik adına bir adımdı.)
 10. The team’s strong performance in the first half motivated them to continue playing well in the second half. (İlk yarıdaki güçlü performansları ikinci yarıda da iyi oynamaya devam etmelerini sağladı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.