Communication İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Communication İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Communication İle İlgili Cümleler

Anlamı: İletişim, bilgi ve duyguların aktarımı için kullanılan bir araç veya yöntemdir.

 1. Communication is important in any relationship. (İlişkilerde iletişim önemlidir.)
 2. I need to improve my communication skills to be more effective in my job. (İşimde daha etkili olmak için iletişim becerilerimi geliştirmem gerekiyor.)
 3. Good communication is the key to a successful business. (Başarılı bir işletmenin anahtarı iyi iletişim‘dir.)
 4. The lack of communication caused a lot of problems in the project. (Proje içindeki iletişim eksikliği birçok soruna neden oldu.)
 5. I prefer face-to-face communication over emails or text messages. (E-postalar veya mesajlar yerine yüz yüze iletişim tercih ederim.)
 6. Effective communication requires active listening and clear expression. (Etkili iletişim aktif dinleme ve net ifade gerektirir.)
 7. Nonverbal communication, such as body language, can convey a lot of information. (Vücut dili gibi sözsüz iletişim, birçok bilgi iletebilir.)
 8. Good communication helps to avoid misunderstandings and conflicts. (İyi iletişim, yanlış anlamaları ve çatışmaları önlemeye yardımcı olur.)
 9. Technology has revolutionized the way we communicate with each other. (Teknoloji, birbirimizle iletişim kurma şeklimizi devrimleştirdi.)
 10. Effective communication is crucial in emergency situations. (Acil durumlarda etkili iletişim hayati önem taşır.)
 11. Language barriers can make communication difficult in multicultural environments. (Çok kültürlü ortamlarda dil engelleri iletişim‘i zorlaştırabilir.)
 12. Good communication skills are essential for leadership positions. (Liderlik pozisyonları için iyi iletişim becerileri önemlidir.)
 13. The internet has provided new avenues for communication and collaboration. (İnternet, iletişim ve işbirliği için yeni fırsatlar sunmuştur.)
 14. The success of a team depends on open and effective communication. (Bir takımın başarısı açık ve etkili iletişim‘e bağlıdır.)
 15. Cultural differences can affect communication styles and norms. (Kültürel farklılı
 1. Written communication is an important skill for professionals in any field. (Herhangi bir alandaki profesyoneller için yazılı iletişim önemli bir beceridir.)
 2. Miscommunication can lead to costly mistakes in business. (Yanlış anlaşılma işletmelerde pahalı hatalara yol açabilir.)
 3. Good communication can improve relationships with family and friends. (İyi iletişim, aile ve arkadaşlarla ilişkileri geliştirebilir.)
 4. Social media has changed the way we communicate and share information. (Sosyal medya, iletişim ve bilgi paylaşım şeklimizi değiştirdi.)
 5. Effective communication can build trust and enhance teamwork. (Etkili iletişim, güven inşa edebilir ve takım çalışmasını artırabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.