Class İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Class İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Class (Sınıf)

“Class” kelimesi, bir grup insan veya nesnenin ortak özelliklerine göre ayrıldığı bir kategori veya bölüm anlamına gelir. Programlama dillerinde ise “class” kelimesi, benzer özelliklere sahip nesnelerin oluşturulmasını sağlayan bir yapılandırma aracıdır.

Örnek cümleler:

 1. I have to go to my history class now. (Şimdi tarih sınıfına gitmem gerekiyor.)
 2. The teacher divided the students into groups based on their skill levels. (Öğretmen, öğrencileri beceri seviyelerine göre gruplara ayırdı.)
 3. The science class is my favorite because we get to do experiments. (Bilim sınıfı, deney yapma fırsatı verdiği için favori sınıfım.)
 4. The math class is very challenging for me. (Matematik sınıfı benim için çok zorlayıcı.)
 5. She is taking a yoga class at the gym. (O, spor salonunda yoga sınıfına katılıyor.)
 6. The cooking class taught me how to make delicious meals. (Yemek yapma sınıfı, lezzetli yemekler yapmayı öğretti.)
 7. The language class helped me improve my speaking skills. (Dil sınıfı, konuşma becerilerimi geliştirmeme yardımcı oldu.)
 8. He is a professor who teaches a class on literature. (O, edebiyat sınıfı veren bir profesör.)
 9. The art class allowed us to express our creativity. (Sanat sınıfı, yaratıcılığımızı ifade etmemize izin verdi.)
 10. The physics class was very interesting because we learned about the universe. (Fizik sınıfı, evren hakkında öğrendiğimiz için çok ilginçti.)
 11. She is in the advanced class for math. (O, matematik için ileri seviye sınıfta.)
 12. The music class is always so noisy because everyone is practicing. (Müzik sınıfı her zaman çok gürültülü çünkü herkes çalışıyor.)
 13. The dance class is held in the gymnasium. (Dans sınıfı, spor salonunda yapılır.)
 14. The students in the class are very diverse. (Sınıftaki öğrenciler çok farklı.)
 15. She teaches a class on computer programming. (O, bilgisayar programlama dersi veriyor.)
 16. The literature class required us to read many books. (Edebiyat sınıfı, birçok kitap okumamızı gerektirdi.)
 17. The chemistry class was my least favorite because it was very difficult. (Kimya sınıfı, çok zor olduğu için en sevmediğim dersimdi.)
 18. The class clown always makes everyone laugh. (Sınıfın şakacısı her zaman herkesi güldürür.)
 19. The geography class taught us about different countries and cultures. (Coğrafya sınıfı, farklı ülkeler ve kült

ürler hakkında bize öğretti.)
20. The online class allowed me to study from home. (Online sınıf, evden çalışmama izin verdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.