Cipher İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cipher İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cipher Nedir?

Cipher, gizli bilgileri şifrelemek ve korumak için kullanılan bir algoritmadır. Bu algoritma, açık metnin her bir karakterini, belirli bir matematiksel işlem veya anahtar kullanarak başka bir karakterle değiştirir. Bu işlem, sadece şifre anahtarına sahip olan kişiler tarafından çözülebilir.

Örnek Cümleler:

 1. The spy used a complex cipher to encode the message. (Casus, mesajı kodlamak için karmaşık bir şifre kullandı.)
 2. The encrypted message can only be deciphered with the correct key. (Şifrelenmiş mesaj, doğru anahtarla ancak çözülebilir.)
 3. The military used a sophisticated cipher system to communicate sensitive information. (Askeri birimler, hassas bilgi iletişimi için sofistike bir şifreleme sistemini kullandılar.)
 4. The codebreaker finally cracked the cipher after months of effort. (Kod kırıcı, aylar süren çaba sonunda şifreyi çözmeyi başardı.)
 5. The cipher key was stolen by a hacker, putting the company’s confidential information at risk. (Şifre anahtarı bir hacker tarafından çalındı ve şirketin gizli bilgileri tehlikeye girdi.)
 6. The ancient Egyptians used ciphers to protect their hieroglyphs. (Eski Mısırlılar, hiyerogliflerini korumak için şifreler kullandılar.)
 7. The message was written in a cipher that only the two spies could understand. (Mesaj, sadece iki casusun anlayabileceği bir şifreyle yazılmıştı.)
 8. The cipher machine was invented in the early 20th century and revolutionized secret communication. (Şifre makinesi, 20. yüzyılın başında icat edildi ve gizli iletişimi devrimleştirdi.)
 9. The codebook contained all the ciphers used by the intelligence agency. (Kod kitabı, istihbarat ajansı tarafından kullanılan tüm şifreleri içeriyordu.)
 10. The spy transmitted the cipher message via a secure communication channel. (Casus, şifreli mesajı güvenli bir iletişim kanalı üzerinden iletti.)
 11. The cipher system was so secure that it remained unbroken for years. (Şifreleme sistemi o kadar güvenliydi ki yıllar boyunca kırılamadı.)
 12. The cryptographer developed a new cipher that was virtually unbreakable. (Kriptograf, neredeyse kırılamayan yeni bir şifreleme yöntemi geliştirdi.)
 13. The cipher text was intercepted by the enemy, compromising the mission. (Şifreli metin düşman tarafından ele geçirildi ve görev tehlikeye girdi.)
 14. The computer program used a powerful cipher algorithm to protect sensitive data. (Bilgisayar programı, hassas verileri korumak için güçlü bir şifreleme algoritması kull
 1. The spy agency recruited a team of experts to crack the enemy’s cipher. (Casus ajansı, düşmanın şifresini çözmek için bir uzman ekibi topladı.)
 2. The book contained a series of puzzles that could only be solved by deciphering a cipher. (Kitap, bir şifreyi çözerek çözülebilecek bir dizi bulmaca içeriyordu.)
 3. The cipher key was changed every hour to prevent unauthorized access. (Şifre anahtarı, yetkisiz erişimi önlemek için her saat değiştirildi.)
 4. The spy disguised the cipher message as a regular letter to avoid detection. (Casus, şifreli mesajı sıradan bir mektup gibi kılık değiştirerek tespit edilmekten kaçındı.)
 5. The encrypted message was decoded using a complex algorithm to reveal its true meaning. (Şifreli mesaj, gerçek anlamını ortaya çıkarmak için karmaşık bir algoritma kullanılarak çözüldü.)
 6. The government agency used a top-secret cipher system to protect classified information. (Hükümet ajansı, gizli bilgileri korumak için üst düzey bir şifreleme sistemini kullandı.)

(Türkçe çeviriler, örnek cümlelerin hemen altında verilmiştir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.