Çanakkale Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde Kısaca

Çanakkale Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde Kısaca Özet

Çanakkale Savaşı Sonuçları

Çanakkale Savaşının pek çok devlet için farklı farklı sonuçları olmuştur.

Rusya’ya bakıldığında; Çanakkale Savaşı’nın kazanılması ile Rusya diğer ülkelerden yardım alamadı. Bu da Çarlık yönetiminin sonunu getirdi. 1917 ekim ayında Çarlık yönetiminin yerine Bolşevik İhtilali ile komünistler geçti. Yeni yönetimde savaşa devam etmedi ve Brest Litovsk Antlaşmasıyla savaştan çekildi.

Çanakkale cephesi ile Almanya’nın güçsüz duruma düşmesini amaçlayan İtilaf Devletleri’nin mağlubiyet almasıyla savaş 2 yıl uzadı.

Her iki tarafta da büyük kayıplar yaşandı. Maddi kayıpların yanında pek çok asker öldü, 500 bin insan hayatını kaybetti.

Çanakkale Savaşı’ndaki başarılarından ötürü Mustafa Kemal Atatürk general oldu ve tarihte öne çıkmaya başladı.

Çanakkale Savaşı’nın kazanılması ile Bulgaristan İttifak Devletleri’nin yanında savaşa katıldı ve bu nedenle Almanya ile kara bağlantısı sağlanmış oldu. Osmanlı Devleti’nin başarısı ise sadece bu cephe ile sınırlı kaldı.

1)Çanakkale Savaşı’nın Türkler için sonuçlarına bakıldığında ise ilk olarak verilen kayıplar öne çıkmaktadır. Zaten yoksul ve zor durumda olan Türk milleti canını ortaya koymuş ve sonuç olarak 213 bin Türk, 215 bin İtilaf devletleri vatandaşı hayatını kaybetmiştir. Bu da toplamda yarım milyona yaklaşan bir sayıdır.

2)Balkan Savaşları’ndan dolayı büyük kayıplar vermiş olan ve itibarsızlaşan Türk ordusunun onuru kazanılmış oldu. Türk milleti moral kazandı.

3)Mustafa Kemal gibi bir askerin keşfedilmesi için bir prtam oluşmuştur. Kazandığı zaferlerle Kurtuluş Savaşı için bir liderlik provası yapılmış oldu.

4)Çanakkale Savaşı’nı İtilaf devletlerinin kaybetmesiyle Rusya ihtiyacı olan yardımı alamamış ve adeta mahsur kalmıştır. Bu nedenle de Çarlık Rusyası yıkılmış yerine kanlı bir ihtilal ile komünistler geçmiştir.

5)İtilaf Devletleri mensubu olan Anzaklar,  Çanakkale’deki Türklerin mert davranışları karşısında kendilerine barbar olarak tanıtılan Türklere karşı bir dostluk beslemişlerdir. Birbirine düşman konumda yer alan bu iki devletin dostluğunun yansımaları günümüzde de görülmektedir.

6)Çanakkale’de gereken askeri kuvvet desteği nedeniyle bir çok Türk aydını ve ihtisaslı kişiler hayatını kaybetti. Tahmini verilere göre 100 bin öğretmen, mülkiyeli, Türk ocağında yetişen okur yazar ve tıbbiyeli kaybı yaşandı.

7)Aydınların kaybedilmesinin negatif etkileri cumhuriyetin ilanı gibi değişim dönemlerinde halkın yenilikleri anlamasını ve yeniliklerin topluma mal edilmesini zorlaştırdı. Halk yenilikleri anlayamadığı için kabul etmekte de zorluklar yaşadı.

Çanakkale Savaşının Sonuçları Özet Kısaca Madde Madde Yorumlarınızı Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.