Çanakkale Savaşında Çekilen Zorluklar

Çanakkale Savaşında Çekilen Sıkıntılar hakkında bilgi kısaca, Çanakkale Savaşında Çekilen Zorluklar.

Çanakkale savaşı tümüyle çok zorlu ve çetin bir savaştı. En çok zorluk da Arıburnu savaşlarında yaşanmıştı. Bu zorluk, komutanlar için de erler için de geçerliydi. Herkese yoğun bir iş yükü düşüyordu. Herkes canı pahasına vatanı savunuyordu.

“Fakat bu taktik vaziyetinden daha mühim olan bir faktör vardır ki o da herkesin ölmek ve öldürmek için düşmana taarruz etmesiydi. Bu öyle sıradan bir taarruz değil, adeta herkesin muvaffak olmak veya ölmek kararıyla harekete susamış olduğu bir taarruzdur. Hatta ben, cephede kumandanlara sözlü olarak verdiğim emirlerime şu ifadeleri ilave etmişimdir. Size ben taarruz etmeyi emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar alabilir.” sözleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çanakkale Savaşı’na getirilmiş önemli ve tarihi bir yorumdur.

19. Tümen komutanı rütbesiyle 1915 senesinin 8 Ağustos gecesine değin Arıburnu’nda komutanlık yapan Mustafa Kemal Atatürk, bu zaman zarfında eşi görülmemiş dahilikte askeri taktiklere başvurmuştur. Üstleri ona hak ettiği değeri ve onayı vermemiş olabilir ancak tarihsel süreç onun ne kadar haklı olduğunu göstermektedir.

Mustafa Kemal Atatürk sadece kendi savunma cephesiyle değil etraftaki tüm savunma alanlarıyla ilgilenmiştir. Oralardan gelen haberleri dikkatlice yorumlamış ve atılımlarda bulunmuştur. Büyük bir titizlik ve özveriyle çalışan Mustafa Kemal Atatürk savaşın tüm cephelerinde etkisini göstermiştir. Çok büyük hizmetler vermiş olan ulu önder Çanakkale Savaşı’nın zorlu şartları altında en çok zorluk çekenlerden biridir.

BuyukTaarruzPanoramasiAtaturkKocatepede

Çanakkale Savaşında Çekilen Zorluklar Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

 

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.