Büyük Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi

Büyük selçuklu devleti hakkında kısa bilgi özet, Büyük selçuklu devleti hakkında bilgi

Türklerin tarihte kurmuş olduğu devletlerden biri de Büyük Selçuklu Devleti’dir.

Büyük Selçuklu Devleti Selçuklular hanedanı tarafından kurulan ilk devlettir. Bu devletin ardından tarihte başka devletler de kurulmuştur. Bu devletler de Kirman Selçuklu Devleti, Irak Selçuklu Devleti, Suriye Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti olarak tarihteki yerini almıştır.

Hayvancılıkla uğraşan Türkler bu nedenle göçebedir. Göçebe hayatta sürekli göç edildiğinden ırmak gibi engelleri aşabilmek çok önemli bir konuydu. Hatta Oğuzname’de sal aracını keşfeden kişi çok önemli bir kişi ve önemli bir Türk büyüğü sayılmaktadır. Selçuklu Devleti Selçuklu hanedanından Selçuk Bey tarafından kurulmuştur. Devletin başkenti Bağdat’tır. Kurulduğu dönemde Abbasi halifesinin koruyuculuğunu üstlenmiştir. Bu da devleti önemli bir konuma getirmiştir. Kurulduktan sonra 10. yüzyılın ikinci yarısında göç etmeye karar verdiler ve Selçuk Bey liderliğinde Cend adı verilen bölgeye göç ettiler. Burada da Müslüman olmuşlardır. Göçebe olmasına rağmen diğer devletlerle boy ölçüşebilmiştir. Karahanlılar ve Samani Devleti’ne askerler göndermişler ve buna karşılık hayvanları için rahatlıkla yayılabilecekleri meralar elde etmişlerdir.

Kurucuları Selçuk Bey’in vefatı 1009 yılında gerçekleştikten sonra daha güney bölgelere göç ettiler ve oğul Arslan Bey devletin başına geçti. Bu dönemde o kadar güçlendiler ki Karahanlılar ve Gazneliler Selçuklu Devleti’ni bir tehdit olarak görmeye başladılar. Bunun ardından da Gazneliler hükümdar Arslan Bey’i alıkoymuşlardır ve Arslan Bey de 1032 yılında hayatını kaybetmiştir. Babadan oğula devredilen iktidar nedeniyle Arslan Bey’in oğulları Tuğrul ve Çağrı Beyler Selçuklu Devleti’nin tutsak görüntüsünü yok etmeye çalıştılar. Bağımsızlıkları için önemli mücadeleler verdiler.

Sonuçta 1035 yılında dev bir Gazneli ordusuna karşı galip gelerek Horasan’a girdiler. Bu olaydan sonra güçlenerek günümüzde Türkmenistan’ın bir şehri olan Merv şehrini 1037’de fethettiler. Gaznelileri ikinci kez mağlubiyete uğratmaları ise 1038 yılında gerçekleşti. Gaznelileri yenmeleri ile Nişabur’a giren Türkler burada bağımsızlıklarına kavuştular. Yeniden bağımsız olan Selçuklu Devleti’nin hükümdarı olarak Tuğrul Bey devletin başına geçti ve Büyük Selçuklu Devleti oluştu.

buyuk-selcuklu-devleti

Büyük Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

6 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.