Be Liable To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Liable To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Liable To Nedir?

Be liable to, sorumlu olmak, yükümlü olmak anlamına gelir. Bir kişi veya kurum, bir olay veya durum nedeniyle sonuçlarından dolayı sorumlu tutulabilir.

Örnek Cümleler:

 1. If you don’t pay your taxes on time, you will be liable to penalties.
  (Temel vergilerinizi zamanında ödemezseniz, cezalara maruz kalabilirsiniz.)

 2. The company is liable to legal action if they fail to provide a safe working environment.
  (Şirket, güvenli bir çalışma ortamı sağlayamazsa hukuki işlemlere maruz kalabilir.)

 3. As a driver, you are liable to pay for any damages you cause in an accident.
  (Bir sürücü olarak, bir kazada neden olduğunuz herhangi bir hasarın ödemesinden sorumlusunuz.)

 4. If you break the terms of the contract, you will be liable to compensate the other party.
  (Sözleşmenin şartlarını ihlal ederseniz, diğer tarafa tazminat ödemekle yükümlü olursunuz.)

 5. The landlord is liable to return the tenant’s security deposit at the end of the lease.
  (Arsa sahibi, kiralamanın sonunda kiracının güvenlik depozitosunu geri vermekle yükümlüdür.)

 6. Parents can be liable to fines if their children consistently skip school.
  (Veli, çocukları sürekli okulu kaçırırsa cezai işlemle karşı karşıya kalabilir.)

 7. The contractor is liable to complete the construction project on time and within budget.
  (Müteahhit, inşaat projesini zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamakla yükümlüdür.)

 8. If you use copyrighted material without permission, you could be liable to legal action.
  (İzin almadan telifli materyalleri kullanırsanız, hukuki işlemlere maruz kalabilirsiniz.)

 9. The manufacturer is liable to provide a warranty for their products.
  (Üretici, ürünleri için garanti sağlamakla yükümlüdür.)

 10. The restaurant can be liable to compensate customers who become ill due to food poisoning.
  (Restoran, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastalanan müşterilere tazminat ödemekle yükümlü olabilir.)

 11. The tenant is liable to pay rent on time and maintain the property.
  (Kiracı, zamanında kira ödemekle ve mülkü korumakla yükümlüdür.)

 12. The government can be liable to pay compensation to citizens for damages caused by natural disasters.
  (Hükümet, doğal afetler nedeniyle vatandaşlara zarar verdiğinde tazminat ödemekle yükümlü olabilir.)

 13. If you don’t follow safety regulations, you will be liable to accidents in the workplace.
  (Güvenlik düzenlemelerine uymazsanız, işyerinde kaza riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz

 1. The company is liable to provide employees with necessary training and protective equipment.
  (Şirket, çalışanlara gerekli eğitimi ve koruyucu ekipmanları sağlamakla yükümlüdür.)

 2. The driver is liable to stop at a red light and yield to pedestrians.
  (Sürücü, kırmızı ışıkta durmak ve yaya geçidinde yaya haklarına saygı göstermekle yükümlüdür.)

 3. The owner of a dog is liable to pay for any damages caused by the animal.
  (Bir köpeğin sahibi, hayvanın neden olduğu herhangi bir hasarı ödemekle yükümlüdür.)

 4. The company is liable to disclose any risks associated with their products or services.
  (Şirket, ürünleri veya hizmetleri ile ilgili herhangi bir riski açıklamakla yükümlüdür.)

 5. The employee is liable to follow company policies and procedures.
  (Çalışan, şirket politikalarına ve prosedürlerine uymakla yükümlüdür.)

 6. The landlord is liable to maintain the rental property in a safe and habitable condition.
  (Arsa sahibi, kiralık mülkü güvenli ve yaşanabilir bir durumda tutmakla yükümlüdür.)

 7. The driver who causes a car accident is liable to pay for the damages to the other party’s vehicle.
  (Araba kazasına neden olan sürücü, diğer tarafın aracına verdiği zararları ödemekle yükümlüdür.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.