Be Due To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Due To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Due To İle İlgili Cümleler

Be Due To (Nedeniyle), bir olayın ya da durumun belirli bir sebepten kaynaklanması durumunda kullanılan bir ifadedir.

Örnek cümleler:

 1. The flight delay was due to bad weather conditions. (Uçuş gecikmesi kötü hava koşullarından kaynaklandı.)

 2. The cancellation of the concert was due to the singer’s illness. (Konserin iptali, şarkıcının hastalığından kaynaklandı.)

 3. The traffic jam was due to the road construction. (Trafik sıkışıklığı, yol yapımından kaynaklandı.)

 4. The company’s bankruptcy was due to poor management. (Şirketin iflası, kötü yönetimden kaynaklandı.)

 5. The teacher’s absence was due to a family emergency. (Öğretmenin yokluğu, bir aile acil durumundan kaynaklandı.)

 6. The cancellation of the flight was due to a technical problem. (Uçuşun iptali, bir teknik problemden kaynaklandı.)

 7. The delay in the project was due to a lack of resources. (Projenin gecikmesi, kaynak eksikliğinden kaynaklandı.)

 8. The athlete’s injury was due to overtraining. (Sporcu yaralanması, aşırı antrenmandan kaynaklandı.)

 9. The power outage was due to a storm. (Elektrik kesintisi, bir fırtınadan kaynaklandı.)

 10. The rise in prices was due to inflation. (Fiyatların yükselmesi, enflasyondan kaynaklandı.)

 11. The company’s success was due to hard work and dedication. (Şirketin başarısı, sıkı çalışma ve özveriden kaynaklandı.)

 12. The delay in the shipment was kaynaklandı.)

  1. The cancellation of the meeting was due to a scheduling conflict. (Toplantının iptali, bir zamanlama çakışmasından kaynaklandı.)

  2. The accident was due to the driver’s negligence. (Kaza, sürücünün ihmali nedeniyle gerçekleşti.)

  3. The failure of the project was due to poor communication. (Projenin başarısızlığı, kötü iletişimden kaynaklandı.)

  4. The company’s expansion was due to increased demand. (Şirketin genişlemesi, artan talepten kaynaklandı.)

  5. The delay in the delivery was due to a transportation strike. (Teslimatın gecikmesi, bir ulaşım grevinden kaynaklandı.)

  6. The increase in crime was due to social and economic factors. (Suç oranındaki artış, sosyal ve ekonomik faktörlerden kaynaklandı.)

  7. The decline in sales was due to increased competition. (Satışlardaki düşüş, artan rekabetten kaynaklandı.)

  8. The success of the project was due to teamwork and collaboration. (Projenin başarısı, takım çalışması ve işbirliğinden kaynaklandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.