Be Dispose To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Be Dispose To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dispose To Nedir?

Dispose To, bir nesnenin kaynaklarını geri vermek veya serbest bırakmak için kullanılan bir programlama terimidir. Bu, bellek gibi kaynakları boşaltarak gereksiz yere kaynak tüketimini önler.

Örnek Cümleler:

1. Please be sure to dispose of your trash properly.

(Taşınmaz mallarınızın gerektiği gibi tasfiye edilmesinden emin olun.)
2. I need to dispose of these old batteries.

(Bu eski pilleri atmalıyım.)
3. The company will dispose of the outdated products.

(Şirket eski ürünleri atacak.)
4. We have a special container to dispose of hazardous waste.

(Tehlikeli atıkları bertaraf etmek için özel bir konteynerimiz var.)
5. Please dispose of the empty bottles in the recycling bin.

(Boş şişeleri geri dönüşüm kutusuna atın.)
6. It’s important to dispose of medical waste properly.

(Tıbbi atıkları doğru şekilde imha etmek önemlidir.)
7. The city has set up a program to help residents dispose of their yard waste.

(Şehir, sakinlerinin bahçe atıklarını atmasına yardımcı olmak için bir program oluşturdu.)
8. The old computer equipment needs to be disposed of.

(Eski bilgisayar ekipmanları atılmalıdır.)
9. You can dispose of unused medication at the local pharmacy.

(Kullanılmayan ilaçları yerel eczanede imha edebilirsiniz.)
10. The company has a policy on how to dispose of confidential documents.

(Şirket, gizli belgelerin nasıl imha edileceği konusunda bir politikaya sahiptir.)
11. The chemicals need to be disposed of safely.

(Kimyasallar güvenli bir şekilde atılmalıdır.)
12. Please dispose of the packaging in the trash can.

(Paketlemeyi çöp kutusuna atın lütfen.)
13. The old car was disposed of at the junkyard.

(Eski araba hurdalığa atıldı.)
14. The company has hired a company to dispose of the hazardous materials.

(Şirket tehlikeli malzemeleri atmak için bir şirket kiralamıştır.)
15. It’s important to dispose of electronics properly.

(Elektronikleri doğru şekilde imha etmek önemlidir.)
16. The school has a program to teach students how to dispose of their waste properly.

(Okul, öğrencilere atıklarını doğru şekilde nasıl imha edeceklerini öğreten bir programa sahiptir.)
17. The old furniture was disposed of at the landfill.

(Eski mobilyalar çöplüğe atıldı.)
18. The company has a plan to dispose of the excess inventory.

(Şirk

et, 18. The company has a plan to dispose of the excess inventory.
(Şirketin fazla envanteri atmak için bir planı var.)

 1. The city has implemented a program to dispose of hazardous household waste.
  (Şehir, tehlikeli ev atıklarını bertaraf etmek için bir program uyguladı.)
 2. The cleaning staff needs to dispose of the used cleaning supplies properly.
  (Temizlik personeli kullanılmış temizlik malzemelerini doğru şekilde atmalıdır.)

Türkçe Karşılıkları:

 1. Taşınmaz mallarınızın gerektiği gibi tasfiye edilmesinden emin olun.
 2. Bu eski pilleri atmalıyım.
 3. Şirket eski ürünleri atacak.
 4. Tehlikeli atıkları bertaraf etmek için özel bir konteynerimiz var.
 5. Boş şişeleri geri dönüşüm kutusuna atın.
 6. Tıbbi atıkları doğru şekilde imha etmek önemlidir.
 7. Şehir, sakinlerinin bahçe atıklarını atmasına yardımcı olmak için bir program oluşturdu.
 8. Eski bilgisayar ekipmanları atılmalıdır.
 9. Kullanılmayan ilaçları yerel eczanede imha edebilirsiniz.
 10. Şirket, gizli belgelerin nasıl imha edileceği konusunda bir politikaya sahiptir.
 11. Kimyasallar güvenli bir şekilde atılmalıdır.
 12. Paketlemeyi çöp kutusuna atın lütfen.
 13. Eski araba hurdalığa atıldı.
 14. Şirket tehlikeli malzemeleri atmak için bir şirket kiralamıştır.
 15. Elektronikleri doğru şekilde imha etmek önemlidir.
 16. Okul, öğrencilere atıklarını doğru şekilde nasıl imha edeceklerini öğreten bir programa sahiptir.
 17. Eski mobilyalar çöplüğe atıldı.
 18. Şirketin fazla envanteri atmak için bir planı var.
 19. Şehir, tehlikeli ev atıklarını bertaraf etmek için bir program uyguladı.
 20. Temizlik personeli kullanılmış temizlik malzemelerini doğru şekilde atmalıdır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.