Atatürk’ün Sanat İle İlgili Sözleri Ve Anlamları

Bu yazımızda Atatürk’ün sanat ile ilgili sözleri ve anlamları kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak hamlelerini inkılaplarla gerçekleştirmek istemiştir. Bu nedenle siyasi, iradi, iktisadi, bilim, sanat, edebiyat, dil, tarih, kültür, sosyal alanlarda birçok inkılaplar yapılmıştır.

Atatürk’ün yaptığı inkılaplar daha sonradan meclis kararıyla anayasaya dahil edilecek olan ilkeler doğrultusundadır. Atatürk, spor, sanat, kültür, bilim alanlarına çok önem vermiştir. Sanat hakkında da fikirlerini öne sürmüştür.

Atatürk’ün sana ile ilgili sözleri ve anlamları şu şekildedir:

*“Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.”

Toplumun bir arada birlik ve beraberlik içinde bir millet olarak yaşamasında sanatın önemi ve yerine değinerek, sanatsız bir toplumun varlığını koruyamayacağından bahsetmektedir.

*“Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.”

Sanat ve sanat dallarından bahsederek, sanatın kendine özgü sınıf yapısından ve çeşitliliğinden hareketle bir davranış olgunluğu içindeki güzelliğinden bahsetmektedir.

*“Sanatkar, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

Sanatçının, sanatı icra ederken, toplumu var eden kültür dinamiklerinden beslenerek hareket ettiğinden bahsetmektedir.

*“Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”

Hayatın bütün yönleriyle tabiat kanunları gibi bir ahenkten vücut bulduğunu ifade ederek, gerçek sanatın yaşamak olduğundan bahsetmektedir.

Atatürk’ün Sanat İle İlgili Sözleri Ve Anlamları Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

6 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.