At The Outset İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

At The Outset İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

At the outset Nedir?

At the outset, İngilizce bir deyimdir ve “başlangıçta” anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. At the outset, I’d like to thank you all for coming here today. (Başlangıçta, bugün buraya gelip bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum.)
 2. At the outset, I was unsure about the project, but after doing some research, I became more confident. (Başlangıçta, projeden emin değildim, ancak araştırma yaptıktan sonra daha da kendime güvendim.)
 3. At the outset of the race, the runners were all lined up and ready to go. (Yarışın başlangıcında, koşucular hep birlikte sıraya girmiş ve hazır bekliyorlardı.)
 4. At the outset, I thought the task was going to be easy, but it turned out to be quite challenging. (Başlangıçta, görevin kolay olacağını düşündüm, ancak oldukça zorlu çıktı.)
 5. At the outset of the meeting, the chairperson laid out the agenda for the day. (Toplantının başlangıcında, başkan günün gündemini belirledi.)
 6. At the outset, the company had trouble finding investors, but eventually, they were able to secure funding. (Başlangıçta, şirket yatırımcı bulmakta zorlandı, ancak sonunda finansmanı sağlamayı başardı.)
 7. At the outset of the movie, the main character is introduced as a struggling artist. (Filmin başlangıcında, ana karakter bir mücadeleci sanatçı olarak tanıtılıyor.)
 8. At the outset of the semester, the professor handed out the syllabus and explained the course requirements. (Dönemin başlangıcında, profesör müfredatı dağıttı ve ders gereksinimlerini açıkladı.)
 9. At the outset, the company had a lot of competition, but they were able to differentiate themselves through their unique product. (Başlangıçta, şirketin çok fazla rekabeti vardı, ancak benzersiz ürünleriyle kendilerini farklılaştırmayı başardılar.)
 10. At the outset of the project, we set a timeline and identified key milestones. (Projenin başlangıcında, bir zaman çizelgesi belirledik ve ana kilometre taşlarını belirledik.)
 11. At the outset, the plan seemed simple, but as we started working on it, we realized there were many complexities. (Başlangıçta, plan basit gör

dü, ancak çalışmaya başladığımızda birçok karmaşıklığın olduğunu fark ettik.)
12. At the outset of the interview, the candidate was asked to introduce themselves and explain why they were interested in the position. (Mülakatın başlangıcında, aday kendini tanıtmaları ve pozisyona neden ilgi duyduklarını açıklamaları istendi.)

 1. At the outset of the game, the coach reminded the players of the game plan and encouraged them to play their best. (Oyunun başlangıcında, antrenör oyunculara oyun planını hatırlattı ve en iyisini yapmaları için teşvik etti.)
 2. At the outset, the company was small and unknown, but through hard work and dedication, they grew to become a major player in the industry. (Başlangıçta, şirket küçük ve bilinmeyendi, ancak çalışma azmi sayesinde endüstride önemli bir oyuncu haline geldiler.)
 3. At the outset of the presentation, the speaker outlined the key points they would be covering. (Sunumun başlangıcında, konuşmacı ele alacakları ana konuları belirtti.)
 4. At the outset of the book, the author provided a brief overview of the historical context. (Kitabın başlangıcında, yazar tarihsel bağlam hakkında kısa bir genel bakış sundu.)
 5. At the outset, the team struggled to work together effectively, but after some team-building exercises, they were able to improve their communication and collaboration. (Başlangıçta, ekip etkili bir şekilde birlikte çalışmakta zorlandı, ancak takım oluşturma egzersizleri yaptıktan sonra iletişim ve işbirliklerini geliştirmeyi başardılar.)
 6. At the outset of the year, the company set ambitious goals for growth and expansion. (Yılın başlangıcında, şirket büyüme ve genişleme için hırslı hedefler belirledi.)
 7. At the outset of the concert, the audience was buzzing with excitement, eagerly anticipating the performance. (Konserin başlangıcında, seyirci heyecanla doluydu ve performansı sabırsızlıkla bekliyordu.)
 8. At the outset of the negotiation, both parties stated their positions and began to explore potential solutions. (Müzakerenin başlangıcında, her iki taraf da pozisyonlarını belirtti ve potansiyel çözümleri aramaya başladı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.