Appropriate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Appropriate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Appropriate

İngilizce anlamı: suitable or fitting for a particular purpose, person, occasion, etc.

Appropriate kelimesi belirli bir amaç, kişi, durum vb. için uygun veya uygun olan anlamına gelir.

 1. The company is looking for someone with the appropriate qualifications for the job. (Şirket, iş için uygun niteliklere sahip birini arıyor.)
 2. It is not appropriate to wear shorts to a formal event. (Resmi bir etkinliğe şort giymek uygun değildir.)
 3. She found a dress that was appropriate for the occasion. (Olay için uygun bir elbise buldu.)
 4. The teacher gave us an appropriate amount of homework. (Öğretmen bize uygun miktarda ödev verdi.)
 5. It’s important to use appropriate language in a professional setting. (Profesyonel bir ortamda uygun dil kullanmak önemlidir.)
 6. The hotel provided us with appropriate accommodations. (Otel bize uygun konaklama imkanı sağladı.)
 7. The artist chose the appropriate colors for the painting. (Sanatçı resim için uygun renkleri seçti.)
 8. The judge determined that the punishment was appropriate for the crime. (Hakim cezanın suç için uygun olduğuna karar verdi.)
 9. It’s important to dress appropriately for a job interview. (İş görüşmesi için uygun şekilde giyinmek önemlidir.)
 10. The company made an appropriate decision to invest in new technology. (Şirket, yeni teknolojiye yatırım yapmak için uygun bir karar aldı.)
 11. The charity donated funds to appropriate causes. (Hayırseverlik vakfı, uygun nedenlere fon bağışladı.)
 12. The doctor prescribed the appropriate medication for the patient’s condition. (Doktor, hastanın durumu için uygun ilacı reçete etti.)
 13. It’s important to use appropriate equipment when working with heavy machinery. (Ağır makinelerle çalışırken uygun ekipman kullanmak önemlidir.)
 14. The book was written in an appropriate style for the target audience. (Kitap, hedef kitle için uygun bir tarzda yazılmıştı.)
 15. The government implemented appropriate measures to address the environmental crisis. (Hükümet, çevre krizine çözüm bulmak için uygun önlemler aldı.)
 16. The teacher provided the students with appropriate resources for their research project. (Öğretmen öğrencilere araştırma projeleri için uygun kaynaklar sağladı.)
 17. The company has an appropriate dress code for employees. (Şirket, çalışanlar için uygun bir kıyafet koduna sahiptir.)
 18. The police used appropriate force to apprehend the suspect. (Polis, şüpheliyi yakalamak için uygun güç kullandı.)
 19. The architect designed a building that was appropriate for the surrounding area. (Mimar, çevreleyen bölge için uygun bir bina tasarladı.)
 20. The chef used appropriate cooking techniques for the dish. (Aşçı, yemeğe uygun pişirme teknikleri kullandı.)

Appropriate (devam)

 1. The speaker used appropriate examples to illustrate her point. (Konuşmacı, noktasını açıklamak için uygun örnekler kullandı.)
 2. The museum displayed artifacts in appropriate conditions to preserve them. (Müze, eserleri korumak için uygun koşullarda sergiledi.)
 3. The manager provided appropriate training for new employees. (Yönetici, yeni çalışanlar için uygun eğitim sağladı.)
 4. It’s important to provide appropriate feedback to employees to help them improve. (Çalışanların gelişimine yardımcı olmak için uygun geri bildirim sağlamak önemlidir.)
 5. The company developed an appropriate marketing strategy for the product. (Şirket, ürün için uygun bir pazarlama stratejisi geliştirdi.)
 6. The lawyer provided appropriate legal advice to her client. (Avukat, müvekkiline uygun hukuki tavsiyeler sağladı.)
 7. The school provided appropriate resources for students with special needs. (Okul, özel ihtiyaçları olan öğrenciler için uygun kaynaklar sağladı.)
 8. The politician made appropriate promises to her constituents. (Politikacı, seçmenlerine uygun vaatlerde bulundu.)
 9. The construction company followed appropriate safety protocols on the job site. (İnşaat şirketi iş sahasında uygun güvenlik protokollerine uydu.)
 10. The team used appropriate communication channels to stay in touch. (Ekip, iletişimde kalmak için uygun iletişim kanallarını kullandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.