Anticipate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Anticipate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Anticipate

Anticipate kelimesi, bir şeyin olacağını beklemek ya da tahmin etmek anlamına gelir.

 1. I anticipate a great vacation this summer. (Bu yaz harika bir tatil bekliyorum.)
 2. She anticipated his next move in the game. (O, oyunun bir sonraki hamlesini öngördü.)
 3. We anticipated a difficult test, but it turned out to be easy. (Zor bir sınav bekliyorduk, ama kolay çıktı.)
 4. They anticipate an increase in profits next quarter. (Gelecek çeyrekte kar artışı bekliyorlar.)
 5. He anticipated her request and had already prepared the necessary documents. (O, talebini önceden tahmin etti ve gerekli belgeleri hazırlamıştı.)
 6. The company anticipated a high demand for their new product. (Şirket, yeni ürünleri için yüksek talep öngördü.)
 7. She anticipated the arrival of the guests and had everything ready. (O, misafirlerin gelmesini bekledi ve her şeyi hazırladı.)
 8. They anticipated a delay in the project and had a contingency plan in place. (Projenin gecikmesini beklediler ve bir yedek planı hazırladılar.)
 9. He anticipated the storm and secured all the loose objects in the yard. (O, fırtınayı öngördü ve bahçedeki tüm gevşek nesneleri güvence altına aldı.)
 10. The organizers anticipated a large turnout for the concert. (Organizatörler, konserde büyük bir katılım öngördü.)
 11. She anticipated his reaction and apologized in advance. (O, tepkisini öngördü ve önceden özür diledi.)
 12. They anticipated a shortage of supplies and ordered extra. (Malzemelerin kıtlığı beklediler ve ekstra sipariş verdiler.)
 13. The team anticipated the opponent’s strategy and came up with a counterplan. (Takım, rakibin stratejisini öngördü ve karşı plan oluşturdu.)
 14. He anticipated the traffic and left early for the meeting. (O, trafik yoğunluğunu öngördü ve toplantı için erken ayrıldı.)
 15. They anticipated the market trends and adjusted their business plan accordingly. (Piyasa trendlerini öngördüler ve iş planlarını buna göre ayarladılar.)
 16. The chef anticipated the customers’ preferences and tailored the menu to their tastes. (Şef, müşterilerin tercihlerini öngördü ve menüyü onların zevklerine göre uyarladı.)
 17. She anticipated the deadline and finished the project ahead of schedule. (O, teslim tarihini öngördü ve proje planına göre önceden bitirdi.)
 18. They anticipated the weather conditions and brought appropriate clothing. (Hava koşullarını öngördüler ve uygun giysiler getirdiler.)
 19. The coach anticipated the opposing team’s formation and adjusted the team’s tactics. (Antrenör, rakip takımın formasyonunu öngördü

ve takımın taktiklerini buna göre ayarladı.)
20. He anticipated the outcome of the experiment and was pleased with the results. (O, deneyin sonucunu öngördü ve sonuçlardan memnun kaldı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.