Web sitemize hoşgeldiniz, 20 Ocak 2021

Almagest nedir

Almagest kitabı hakkında bilgi, Almagest nedir

Almagest, İskenderiye’de yaşamış olan Yunanlı bilgin Ptolemaios’un (Batlamyus) İS y. 140’ta derlediği astronomi ve matema­tik ansiklopedisidir. Arap ve Avrupalı astro­nomlara yol gösteren temel başvuru kitabı olma özelliğini 17. yüzyılın başlarına değin korumuştur. Özgün adı He mathématiké syntaksis (Matematik Derlemesi) olan yapıt Eski Çağın son dönemlerinde “En Büyük Derleme” anlamındaki He megiste syntaksis adıyla anılmaya başlamış, 827’de el-Mecisti adıyla Arapçaya çevrilmiş ve 12. yüzyılın ikinci yarısında Almagest adıyla Arapçadan Latinceye aktarılmıştır.

Almagest 13 kitaptan oluşur. 1. Kitap, Güneş sisteminin yer merkezli ya da Ptolemaiosçu yapısını genel çizgileriyle açıklar. Trigonometri konusunda günümüze ulaşa­bilmiş en eski kaynak olan 2. Kitap, küresel üçgenlerin çözümleriyle ilgili araştırmaları ve çember yaylarının 0.5°’lik aralıklarla de­ğerlerini içerir; bu değerler, en azından ilk beş ondalıkta kesindir. 3. Kitap Güneş’in hareketi ve yılın uzunluğuyla ilgilidir. 4. ve 5. kitaplar Ay’ı ve ayları konu alır; 5. Kitap’ta ayrıca Güneş ile Ay arasındaki uzaklığa ve usturlab yapımına ilişkin bilgile­re de yer verilmiştir. 6. Kitap Güneş ve Ay tutulmaları ile gezegenlerin kavuşma ve karşı konumlarının incelenmesine ayrılmış­tır. Özellikle sabit yıldızların ele alındığı 7. ve 8. kitaplar, Hipparkhos’un (İÖ 129) kataloguna dayanan bir yıldız katalogudur ve 1.022 sabit yıldızının kadirleri ile tutulum koordinatlarını verir. Bu iki kitapta ayrıca Yer’in yalpalama hareketi sonucunda ılım noktalarının gerilemesi olayı ve gökküre modellerinin nasıl yapılması gerektiği ince­lenir. Almagest’in en özgün bölümleri olan son beş kitap, 1. Kitap’ta anlatılan yer merkezli Ptolemaios sisteminin ayrıntılarına ayrılmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz