Activeness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Activeness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Activeness

Activeness, hareketlilik, faaliyet gösterme ve canlılık anlamlarına gelir. Bu kelime, kişinin ne kadar aktif ve hareketli olduğunu ifade eder.

Örnek Cümleler:

 1. She has always been known for her activeness in the community. (Toplulukta ki aktifliği ile bilinir.)
 2. The activeness of children always brings joy to the household. (Çocukların hareketliliği evde her zaman sevinç getirir.)
 3. His activeness in the office earned him a promotion. (Ofisteki faaliyetleri ona terfi ettirdi.)
 4. I need to increase my activeness if I want to lose weight. (Kilo vermek istiyorsam, hareketliliğimi artırmam gerekiyor.)
 5. The activeness of the stock market is a reflection of the economy. (Hisse senedi piyasasının hareketliliği, ekonominin bir yansımasıdır.)
 6. Her activeness in volunteering is truly inspiring. (Gönüllü çalışmalarındaki aktifliği gerçekten ilham verici.)
 7. The activeness of the city never ceases to amaze me. (Şehrin hareketliliği beni her zaman şaşırtır.)
 8. The activeness of the storm caused widespread damage. (Fırtınanın hareketliliği geniş çapta zarara neden oldu.)
 9. Increasing activeness in daily life can lead to a healthier lifestyle. (Günlük yaşamda hareketliliği artırmak daha sağlıklı bir yaşama yol açabilir.)
 10. Her activeness in pursuing her dreams is admirable. (Hayallerini takip etmek için kişisel hareketliliği takdire şayan.)
 11. The activeness of the bees in the garden is a sign of a healthy ecosystem. (Bahçedeki arıların hareketliliği sağlıklı bir ekosistemin işaretidir.)
 12. I can feel my activeness decreasing as I get older. (Yaşlandıkça hareketliliğimin azaldığını hissediyorum.)
 13. The activeness of the construction workers is impressive. (İnşaat işçilerinin hareketliliği etkileyici.)
 14. The activeness of the volcano has been increasing over the past few days. (Volkanın hareketliliği son birkaç gündür artıyor.)
 15. Her activeness in learning new skills is admirable. (Yeni beceriler öğrenmek için kişisel hareketliliği takdire şayan.)
 16. The activeness of the river is a sign of the changing seasons. (Nehirdeki hareketlilik mevsim değişikliğinin bir işaretidir.)
 17. He needs to increase his activeness if he wants to improve his health. (Sağlığını iyileştirmek istiyorsa, hareketliliğini artırmalıdır.)
 18. The activeness of the ants in the garden is a sign of a healthy soil ecosystem. (Bahçedeki karıncaların hareketliliği sağlıklı bir toprak ekosisteminin işaretidir.)
 19. Her activeness in her hobbies is a reflection of her

passion for them. (Hobilerindeki hareketliliği, onlara olan tutkusunun bir yansımasıdır.)
20. The activeness of the athlete during the game impressed the spectators. (Sporcu oyunda ki hareketliliği izleyicileri etkiledi.)


Türkçe Çevirileri:

 1. Toplulukta ki aktifliği ile bilinir.
 2. Çocukların hareketliliği evde her zaman sevinç getirir.
 3. Ofisteki faaliyetleri ona terfi ettirdi.
 4. Kilo vermek istiyorsam, hareketliliğimi artırmam gerekiyor.
 5. Hisse senedi piyasasının hareketliliği, ekonominin bir yansımasıdır.
 6. Gönüllü çalışmalarındaki aktifliği gerçekten ilham verici.
 7. Şehrin hareketliliği beni her zaman şaşırtır.
 8. Fırtınanın hareketliliği geniş çapta zarara neden oldu.
 9. Günlük yaşamda hareketliliği artırmak daha sağlıklı bir yaşama yol açabilir.
 10. Hayallerini takip etmek için kişisel hareketliliği takdire şayan.
 11. Bahçedeki arıların hareketliliği sağlıklı bir ekosistemin işaretidir.
 12. Yaşlandıkça hareketliliğimin azaldığını hissediyorum.
 13. İnşaat işçilerinin hareketliliği etkileyici.
 14. Volkanın hareketliliği son birkaç gündür artıyor.
 15. Yeni beceriler öğrenmek için kişisel hareketliliği takdire şayan.
 16. Nehirdeki hareketlilik mevsim değişikliğinin bir işaretidir.
 17. Sağlığını iyileştirmek istiyorsa, hareketliliğini artırmalıdır.
 18. Bahçedeki karıncaların hareketliliği sağlıklı bir toprak ekosisteminin işaretidir.
 19. Hobilerindeki hareketliliği, onlara olan tutkusunun bir yansımasıdır.
 20. Sporcu oyunda ki hareketliliği izleyicileri etkiledi.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.