Abstractness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Abstractness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Abstractness

Abstractness, bir kavramın somut olmayan bir şekilde ifade edilmesidir.

 1. The poem was full of abstractness and metaphors. – Şiir soyutluk ve metaforlarla doluydu.
 2. His art is known for its abstractness and minimalism. – Sanatı soyutluğu ve minimalizmiyle tanınıyor.
 3. The concept of love is difficult to express in its abstractness. – Aşk kavramı soyutluğunda ifade etmek zordur.
 4. Her paintings have a certain level of abstractness that makes them unique. – Onun tabloları, onları eşsiz kılan belirli bir soyutluk seviyesine sahiptir.
 5. The beauty of the sunset can only be appreciated in its abstractness. – Günbatımının güzelliği yalnızca soyutluğunda takdir edilebilir.
 6. The lecture was so full of abstractness that I couldn’t understand a word. – Ders o kadar soyutlukla doluydu ki hiçbir kelimeyi anlayamadım.
 7. Some people prefer abstractness over realism in their artwork. – Bazı insanlar sanat eserlerinde gerçekçilik yerine soyutluğu tercih ederler.
 8. The meaning of life is often discussed in terms of its abstractness. – Hayatın anlamı genellikle soyutluğuyla tartışılır.
 9. His poetry has a certain abstractness that leaves room for interpretation. – Onun şiirleri yorum yapmak için yer bırakan belirli bir soyutluk seviyesine sahiptir.
 10. The artist’s use of color creates a sense of abstractness in her paintings. – Sanatçının renk kullanımı, tablolarında soyutluk hissi yaratır.
 11. Abstractness can be a powerful tool in literature. – Soyutluk, edebiyatta güçlü bir araç olabilir.
 12. Mathematics relies heavily on abstractness and conceptual thinking. – Matematik, soyutluk ve kavramsal düşünme üzerine çok fazla dayanır.
 13. Her writing is characterized by a certain level of abstractness that can be difficult to understand. – Onun yazısı, anlaması zor olabilen belirli bir soyutluk seviyesine sahiptir.
 14. The artist’s work is often criticized for its abstractness. – Sanatçının çalışmaları, soyutluğu nedeniyle sık sık eleştirilir.
 15. The philosopher’s ideas were so full of abstractness that they were hard to apply in real life. – Filozofun fikirleri o kadar soyutluğu doluydu ki gerçek hayatta uygulamak zordu.
 16. The concept of time is often discussed in terms of its abstractness. – Zaman kavramı genellikle soyutlu

ğuyla tartışılır.
17. The artist’s use of shapes and forms creates a sense of abstractness in his sculptures. – Sanatçının şekiller ve formlar kullanımı, heykellerinde soyutluk hissi yaratır.

 1. The philosopher’s ideas were so abstract that they were difficult to comprehend. – Filozofun fikirleri o kadar soyuttu ki anlamak zordu.
 2. The concept of justice is often discussed in terms of its abstractness. – Adalet kavramı genellikle soyutluğuyla tartışılır.
 3. The abstractness of the concept made it hard to grasp for those without a background in philosophy. – Kavramın soyutluğu, felsefe alanında deneyimi olmayanlar için anlamakta zorluk yarattı.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.