Abstractly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Abstractly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

ABSTRACTLY

Meaning: In a way that is theoretical and not applied to practical situations.

Example sentences:

 1. Abstractly, communism is a viable system, but in practice it has never worked.

  Soyut olarak, komünizm uygulanabilir bir sistemdir, ancak pratikte hiçbir zaman işe yaramamıştır.

 2. We need to think abstractly to come up with a solution to this complex problem.

  Bu karmaşık probleme bir çözüm bulmak için soyut düşünmemiz gerekiyor.

 3. The artist approached the painting abstractly, using only shapes and colors to convey his message.

  Sanatçı resme yalnızca şekiller ve renkler kullanarak mesajını iletmek için soyut bir yaklaşım benimsedi.

 4. To understand the concept of time, we must first think about it abstractly.

  Zaman kavramını anlamak için önce soyut bir şekilde düşünmemiz gerekiyor.

 5. The philosophy professor always taught his classes abstractly, challenging his students to think beyond concrete examples.

  Felsefe profesörü derslerini her zaman somut örneklerin ötesinde düşünmeye zorlayarak soyut bir şekilde öğretirdi.

 6. We can discuss the theory of justice abstractly, but it becomes more complicated when applied to real-world situations.

  Adalet teorisini soyut bir şekilde tartışabiliriz, ancak gerçek dünya durumlarına uygulandığında daha karmaşık hale gelir.

 7. The concept of infinity is difficult to understand abstractly, but it becomes more clear with concrete examples.

  Sonsuzluk kavramını soyut bir şekilde anlamak zordur, ancak somut örneklerle daha net hale gelir.

 8. The scientist presented his findings abstractly, using charts and graphs to convey complex data.

  Bilim adamı bulgularını karma

şık verileri aktarmak için grafikler ve tablolar kullanarak soyut bir şekilde sunum yaptı.

 1. The novel explores the human experience abstractly, delving into themes of love, loss, and identity.

  Roman insan deneyimini ele alarak, aşk, kayıp ve kimlik gibi temalara soyut bir şekilde giriyor.

 2. The company’s mission statement talks about improving society abstractly, but it’s unclear how they plan to achieve this goal.

  Şirketin misyon beyanı toplumu soyut bir şekilde iyileştirmeyi hedeflediğini söylüyor, ancak bu hedefe nasıl ulaşacakları belirsiz.

 3. The philosopher argued abstractly that all human beings have inherent value, regardless of their actions or achievements.

  Filozof insanların eylemleri veya başarılarına bakılmaksızın içsel bir değere sahip olduğunu soyut bir şekilde savundu.

 4. The museum exhibit showcased art abstractly, highlighting the beauty of form and color over realistic depictions.

  Müze sergisi sanatı gerçekçi tasvirler yerine biçim ve renklerin güzelliğine soyut bir şekilde vurgulayarak sergiledi.

 5. The professor explained the concept of democracy abstractly, using historical examples to illustrate its importance.

  Profesör demokrasi kavramını önemini göstermek için tarihi örnekler kullanarak soyut bir şekilde açıkladı.

 6. The poet expressed his emotions abstractly, using metaphor and symbolism to convey the complexity of the human experience.

  Şair duygularını insan deneyiminin karmaşıklığını anlatmak için metafor ve sembolizm kullanarak soyut bir şekilde ifade etti.

 7. The mathematician approached the problem abstractly, using equations and proofs to arrive at a solution.

  Matematikçi soruna çözüme ulaşmak için denklemler ve kanıtlar

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.