8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 4. Tema Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları Dörtel Yayınları 107 108 109

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 107, 108, 109 4. Tema Kişisel Gelişim Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Bu ölçme ve değerlendirme soruları ile 4. tema kapsamında öğrenmiş olduğunuz tüm bilgileri pekiştirerek ölçeceksiniz.

TEMA SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI (4. TEMA: KİŞİSEL GELİŞİM)

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 107 Cevabı

Hayat, doğumla başlayan, ölümle biten bir okuldur ki orada herkes hem öğretmen hem de öğrencidir, insan yalnız kendinden küçüklere öğretmez, çok kere farkına varmadan onlardan da ders alır. Bilgimiz ne kadar artarsa o kadar cahil olduğumuzu anlar ve öğrencilikten kurtulmadığımızı öğreniriz.
Selim Sırrı TARCAN

A. 1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

1. Paragrafa en uygun başlık ne olabilir? Yazınız.

 • Cevap: Hayat Okulu

2. Paragrafın ana fikri nedir? Yazınız.

 • Cevap: Öğrenme, hayat boyu devam etmektedir.

3. Paragrafta geçen “ders almak” kelime grubunu deyim anlamıyla bir cümlede kullanınız.

 • Cevap: Ona karşı tutumumdan bir ders almış gibi görünüyor.

4. Yukarıdaki paragrafta geçen eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri bulunuz. Bu kelimeleri eş anlamlıları ve zıt anlamlıları ile birlikte tablodaki yerlerine yazınız.

Eş anlamlı kelimeler

 • Cevap: öğretmen-ders almak

Zıt anlamlı kelimeler

 • Cevap: başlayan-biten

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 108 Cevabı

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 

 • Cevap:

(Y) “Gazete almak için dışarı çıktı.” cümlesinin fiili edilgen çatılıdır.
(D) Öznelerine göre fiiller etken ve edilgen diye ikiye ayrılır.

(D) Nesnelerine göre fiiller geçişli ve geçişsiz diye ikiye ayrılır.
(Y) “Yarın akşam sinemaya gidilecek.” cümlesinin fiili geçişlidir.
(Y) “Ağlamak, koşmak, oturmak” fiilleri nesnesine göre geçişsiz fiillerdir.
(D) “Serpille Yalçın tiyatroya gitmişler.” cümlesinin fiili öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsizdir.

C. Aşağıdaki metni okuyunuz. Soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

Etrafınıza şöyle bir bakınız: Kinler, hiddetler, kavgalar, kıskançlıklar içinde ömürlerini tüketen zavallılar göreceksiniz. Öyle insanlar vardır ki bir hiç yüzünden başkalarının kalplerini kırmaktan çekinmezler. Öyle insanlara rastlarsınız ki yüreklerindeki kin, kendilerini tutuşturduğu için etrafmdakileri de kasıp kavurur. Kısacık ömürlerini başkalarına kötülük etmek, kıskançlığın keskin dişleriyle başkalarını ısırmak için fırsat kollamakla geçirirler. Hayatımız bize takılan çelmelerin veya bizim savurduğumuz iftiraların hikâyeleriyle doludur. Rastlantının karşımıza çıkardığı insanları seveceğimiz yerde onlarla kavgaya tutuşmaktan kendimizi alamıyoruz.
Şevket RADO

Aşağıdaki 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

1. Yazarın söz ettiği insanlarda aşağıdaki özelliklerin hangisi görülmez?
A) Öfke B) Tebessüm C) Hiddet D) Kıskançlık

 • Cevap: B

2. Paragrafta sözü edilen kişilerin, etrafı kasıp kavurmalarının nedeni nedir?
A) Kıskançlığın keskin dişleri arasında olmaları
B) Ömürlerinin kısa olduğunu bilmeleri
C) Yüreklerindeki kinin onları tutuşturması
D) Başkalarının kalplerini kırmaları

 • Cevap: C

3. Yazarın beklentisi nedir?
A) Kimsenin bize çelme takmaması
B) İftiraların hikâyelerini dinlemek
C) Hiç yüzünden kalp kırmak
D) Tesadüfen karşımıza çıkan insanları sevebilmek

 • Cevap: D

4. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A) Yüreklerindeki kin B) Kasıp kavurmak C) Fırsat kollamak D) Kendini alamamak

 • Cevap: A

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 109 Cevabı

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu zaman üzerindedir?
A) Öğretmenimiz Türkçe yazılısını yarın yapacak.
B) Türkçe yazılısını yarın öğretmenimiz yapacak.
C) Yarın öğretmenimiz Türkçe yazılısını yapacak.
D) Öğretmenimiz yarın Türkçe yazılısını yapacak.

 • Cevap: A

6. “Çiçekleri ve böcekleri şiirle anlattı.” cümlesindeki fiilin çatısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Edilgen-geçişsiz B) Etken-geçişli C) Etken-geçişsiz D) Edilgen-geçişli

 • Cevap: B

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vardır?
A) Yüreklerindeki kinle yaşıyorlar.
B) Etrafınıza şöyle bir bakınız.
C) Kısacık ömürlerini harcıyorlar.
D) Ankara’dan beri konuşuyorlar.

 • Cevap: C

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, öznesine göre edilgen, nesnesine göre geçişsiz bir fiilden oluşmuştur?
A) Yaza doğru sular durulacak.
B) Ayşe bütün gün aynanın karşısında süslenmişti.
C) Yürüyen merdivenlerden çıkıldı.
D) Ayak sesleri ancak gece yarısı kesilmişti.

 • Cevap: C

Ç. Aşağıdaki metnin yazım yanlışlarını ve noktalama eksiklerini belirleyiniz. Metnin doğru biçimini aşağıya yazınız.

İple bağladıkları odunları sırtlarına alıp yürüdüler. Epey ağırdı yükleri çok geçmeden Emre ile Selçuk geride kaldı Selçuk uff sırtıma odun batıyor Benimde ip omuzumu kesti İrem ile yiğit uzak tan seslendiler. Haydin durmayın yürüyün Top oynamaya benzemiyor değilmi

 • Cevap: İple bağladıkları odunları sırtlarına alıp yürüdüler. Epey ağırdı yükleri. Çok geçmeden Emre ile Selçuk geride kaldı. Selçuk: “Uff sırtıma odun batıyor. Benim de omuzumu ip kesti.” İrem ile Yiğit uzaktan seslendiler: “Haydin durmayın, yürüyün. Top oynamaya benzemiyır değil mi?”

44 yorum

 1. Bakmak için açmıyorum bu siteyi araştırma yapıcam karşıma bunu çıkarıyorlar ben de merak edip cevaplarını kontrol ediyorum bazı arkadaşların dediği gibi bazı cevaplar yanlış

 2. Arkadaşlar bu uygulama kotu diyenler siz giriyorsunuz iste yoruma kötü yazıyorsunuz ya hani siz de bakıyorsunuz sonra buradaki kişilere laf atiyorsunuz bu uygulama bence iyi ödevlerin hemen bitmesini sağlıyor zaten ben buradan bakıp evet böyle olur diye anlamaya çalışıyorum ben boyle yapıyorum mmm???? instagramm…….?? saka saka verir miyim hiç????

 3. sizin yuzunuzden cocuklar derslerini yapmiyor dersi anlamiyor dersini kopya cekiyor sinavdadami kopya ccekcek bence ogrenciler icin iyi veliler icin kotu bir uygulama bu uygulamayı kaldırın

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.