8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 6. Tema Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Dörtel Yayınları 162 163

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 162, 163 6. Tema Doğa ve Evren Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Bu ölçme ve değerlendirme soruları sayesinde tema boyunca öğrendiğiniz tüm bilgileri bir kez daha gözden geçirerek pekiştireceksiniz.

TEMA SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI (DOĞA VE EVREN)

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 162 Cevabı

1, 2, 3 ve 4. sorulan yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Yukarıdaki parçaya göre Gülveren Tepesi’nin bir yamacının perişan olması aşağıdaki hangi nedene bağlanabilir?
A) Yerleşim alanı olmasına B) Sel yataklarının bulunmasına C) Tarlalarla kaplı olmasına D) Ormanlarla örtülü olmasına

 • Cevap: A

2. Parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmamıştır?
A) Ağacın kâğıt endüstrisinde kullanıldığı
B) Ormandan kereste ve odun elde edildiği
C) Ormanın toprak kaymasını önlediği
D) Ormanın hava kirliliğini önlediği

 • Cevap: A

3. Ormanlarımızı korumak için alınması gereken en gerekli önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Korucuları çoğaltmak B) Halkı eğitmek C) Cezalan artırmak D) Ormanın yararlannı anlatmak

 • Cevap: B

4. Yazarın içinin burkulmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkın, ormanlan korumak için özen göstermemesi
B) Ormanlık alanlara gelişigüzel binalar yapılması
C) Yamaçlann verimli araziler olması
D) Gülveren Tepesi’nin kuzey yamacının çmlçıplak olması

 • Cevap: A

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 163 Cevabı

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Yağmur yağar, ortalığı sel alır.
B) Rüzgâr esince çiçeğin yapraklan döküldü.
C) Bahar geldi, hepimiz rahatladık.
D) Onu bulmak için saatlerce aramış.

 • Cevap: C

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı yoktur?
A) Konuya senin gibi bakmıyor galiba.
B) Belki de sana doğruyu söylemiyordur.
C) Şimdi evine varmış, ailesiyle hasret gideriyordur.
D) Düşündüklerini her zaman eyleme dönüştürür.

 • Cevap: D

7. Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesidir?
A) Hayret, sınavı birincilikle kazanmış.
B) Bana hangi kitabı vereceksin.
C) Buralara gelmemelisin.
D) Başanlı olduğunu biliyorum.

 • Cevap: A

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapı yönünden farklıdır?
A) İyi gün dostlan neredesiniz şimdi?
B) Bugünlerde onunla görüşebiliriz.
C) öğrenciler sınıftan çıkmaya cesaret edemiyorlar.
D) Arkadaşım sana telefon etti mi?

 • Cevap: A

9. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?
A) Dil, sosyalleşmenin bir gereğidir.
B) İnsanlar arasında geliştirilmiş işaretler bütünüdür dil.
C) Dil, insanlann kendisini ifade etmesine yarar.
D) Öğretilen ve öğrenilen bir beceri olduğu için önemlidir dil.

 • Cevap: B

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir benzetme vardır?
A) Keklik gibi kanadımı süzmedim.
B) Murat alıp doya doya gezmedim.
C) Bu kara yazıyı kendim yazmadım.
D) Alnıma yazılmış bu kara yazı.

 • Cevap: A

11 yorum

 1. siteye teşekkürler hep buradan bakıyorum, kısa ve umduğum gibi güzel olmuş yıldızlı beğendim, bu arada okulun hem en güzel ve hem de en çalışkan öğrencisiyim, okuyanlara kapak olsun. :)

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.