8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Yayla Cevapları Dörtel Yayınları 148 149 150 151 152

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 148, 149, 150, 151, 152 6. Tema Yayla Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Tema olan Doğa ve Evren temasını çok güzel özetleyen etkinlik metinlerinden birisi Yayla metnidir. Bu metin ile doğa ile ve dilimiz ile bir çok bilgiye ulaşacaksınız.

YAYLA

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 148 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin edip yazınız. Sonra tahminlerinizin doğruluğunu kontrol etmek için sözlükten yararlanınız. Bu kelime ve kelime gruplarını cümlelerde kullanınız.

 • Cevap:

karakter

 • Tahminim: kişilik
 • Cümlede kullandım: Onun karakteri bunu kaldırmaz.

için için ağlamak

 • Tahminim: içten ağlamak, üzülmek
 • Cümlede kullandım: Kötü haberi alınca için için ağladı.

yeşermek

 • Tahminim: yemyeşil olmak, yeşillenmeye başlamak
 • Cümlede kullandım: Baharın gelmesiyle her yer yeşermeye başladı.

ruhunun dipleri

 • Tahminim: psikolojik durumu, ruh hali
 • Cümlede kullandım: Onu anlamak için ruhunun diplerine inmek gerekiyor.

beşik

 • Tahminim: bebeklerin uyutulduğu yatak
 • Cümlede kullandım: Gittiğimizde bebek beşikte uyuyordu.

2. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 149 Cevabı

Okuduğunuz metnin yardımcı fikirlerini ve ana fikrini yazınız.

 • Cevap

Yardımcı fikirler

 • Cevap: Yaylanın betimlenmesi

Ana fikir

 • Cevap: Yaylanın güzellikleri ve ruhu

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne yönelik iki soru hazırlayınız. Sonra bu soruları cevaplayınız.

Cevap:

 • 1. Soru: Yayla ne demektir?
 • 1. Cevap: Orta Anadolu dağlarının düzlükleri demektir.

*****************

 • 2. Soru: Yaylanın insan üzerinde gösterdiği etkilere bir örnek veriniz.
 • 2. Cevap: Yaylanın buğdayı dayanıklı ve serttir. Yaylanın insanı da öyledir. Yayla karakter yetiştirir.

*****************

4. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği yargılardan hangileri öznel, hangileri nesneldir? Noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

• Yaylanın buğdayı dayanıklı, sağlam ve serttir. (Nesnel)
• Yayla insanı, ruhunun diplerine kadar kanştınlmayınca coşmaz.  (Öznel)
• Yazın her insan yaylada yaşamak ister.  (Öznel)
• Anadolu’da birçok yayla vardır.  (Nesnel)
• Anadolu’daki yaylaların çoğu tarıma elverişli yerlerdir.  (Nesnel)
• Yaylaların havası temiz olur.  (Nesnel)

5. ETKİNLİK

Türkiye’deki yayla turizmi konusunda bir deneme yazınız.

 • Cevap

Türkiye’nin Anadolu toprakları yaylarla zengindir. Yaylanın insanları mutsuz mudur? Aksine yayla insanları yaylanın içinde yoğrulmuş insanlardır. Tıpkı yaylanın buğdayı gibi insanı da sert olur, dayanıklı olur. Yaylaya uzak olan insanlar bile yayla için yanış tutuşur. Zaten bu insanlar değil midir yayla turizmini geliştiren ve arttıran?

Anadolu topraklarındaki yaylalar yayla turizminin ana malzemesidir. Yaylalara uzak olan insanlar her sene belirli dönemlerde yaylalara çıkarak etkinlikler düzenlemektedir. Çünkü yayla, huzur yeridir.

6. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 151 Cevabı

Aşağıya akrostiş oluşturacak şekilde bir şiir yazınız. (yayla akrostiş şiir)

Cevap:

 • Yağmur yağsa da inceden,
 • Ansızın hava açılır yaylada
 • Yıl boyunca yağsa da yağmur
 • Lale misali rengarenk olur yaylalar
 • Adım adım huzur kokar yaylalar.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen kalıplaşmış yapıları bulup altlarını çiziniz. Altlarını çizdiğiniz yapının adını ve özelliğini yazınız.

• Yayla için için ağlar, bütün sulan için için aktığı gibi…

 • Cevap: Yüklem / zarf tümleci

Gez dünyayı, gör Konya’yı

 • Cevap: kalıplaşmış ikileme

• Türk masallan “Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler berber iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken…” diye başlar.

 • Cevap: kalıplaşmış tekerleme

• Dedem Korkut geldi, boy boyladı; soy soyladı.

 • Cevap: ikileme

• Sınıfını geçen Ayşegül’ün etekleri zil çalıyordu.

 • Cevap: Deyim / yüklem

Yaş kesen baş keser.

 • Cevap: Atasözü

At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır

 • Cevap: Atasözü

8. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 152 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerin anlamlarına göre türlerini noktalı yerlere yazınız.

Birden gözleri bir çocuğa takıldı. Onu tanıyamadı.

 • Cevap: Olumsuz cümle

Ama yıllar önce burada oturan bir çocuğu hatırladı. Hanımına sordu:

 • Cevap: Olumlu cümle

O çocuğun adı izzet değil miydi? Ne güzel şiir okurdu. Biz de çok gençtik. Hey gidi günler hey!

 • Cevap: Soru cümlesi / Olumlu cümle / Olumlu cümle / Ünlem cümlesi

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği varsayım, karşılaştırma, öneri, onaylama, tanımlama, beklenti vb. anlam özelliklerini yanlarına yazınız.

 • Cevap:

• Fiyatlar geçen yıla göre daha iyi. (karşılaştırma)
• Bu konuda ben haklıydım değil mi? (karşılaştırma)
• Diyelim ki öğretmen oldun. (varsayım)
• Bu yıl sınavı kazanacağını umuyorum. (beklenti)
• Bu elbise sana çok yakışmış. (onaylama)
• Senin başarını kim yakalayabilir? (onaylama)
• Bu yoldan gidersen daha çabuk varırsın. (öneri)
• Yayla, Orta Anadolu dağlarının düzü demektir. (tanımlama)

24 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.